Prihlasovací formulár

Registračný poplatok 15 eur

pasívna účasť na prednáškach a kurzoch

sa uhrádza prevodom na účet:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX

Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Registračný poplatok 15 eur pre učiteľov Základných umeleckých škôl

zahŕňa účasť na pedagogických prednáškach, besedách a kurzoch a pasívnu účasť na ostatných prednáškach, prezentáciách a majstrovských kurzoch.
Poplatok nezahŕňa ubytovanie, stravu a vstupné na festivalové koncerty.
V prípade záujmu ponúkame pomoc pri zjednaní ubytovania a stravy.