Prihlasovací formulár – Majstrovské kurzy

Uzávierka prihlášok: 31. máj 2018.

Účastnícky poplatok: 30 € / 15 € - aktívna (garantovaná 1 lekcia) / pasívna účasť sa uhrádza prevodom na účet:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na všetky sprievodné podujatia na pôde HTF VŠMU, nezahŕňa vstupné na večerné koncerty, náklady na ubytovanie, stravu a cestovné náklady.

V prípade záujmu ponúkame pomoc pri zjednaní ubytovania a stravy.