Prihlasovací formulár - súťaž

Uzávierka prihlášok je po dosiahnutí maximálneho počtu - 30 účastníkov, najneskôr 31. mája 2018. Rozhoduje termín úhrady účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je 70 €

Poplatok je potrebné poukázať na účet Spoločnosti J. K. Mertza:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX

(Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno. Bankové poplatky sú na strane účastníka)

Účastnícky poplatok zahŕňa vstupné na večerné koncerty 20. a 21. 6. 2018, voľný vstup na prednášky, semináre a výstavy a pasívnu účasť na majstrovských kurzoch 43. Gitarového festivalu J. K. Mertza.
Poplatok je nevratný, nezahŕňa náklady na ubytovanie, stravu a cestovné náklady.
Viac informácií
  • Subory musia mať menej ako 2 MB.
  • Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Viac informácií
  • Subory musia mať menej ako 2 MB.
  • Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
scan kartičky
Viac informácií
  • Subory musia mať menej ako 2 MB.
  • Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Kópia poštového alebo bankového potvrdenia, printscreen z internetbankingu...
Viac informácií
  • Subory musia mať menej ako 2 MB.
  • Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png html pdf doc docx xls xlsx.