Pavel Kudelásek

Pavel Kudelásek je absolventom Pražského konzervatória v husľovej triede prof. Jaroslava Foltýna a Akadémie múzických umení v triede Prof. Antonína Moravca. Štúdium si doplnil u prof. Kato Havas.

Po skončení štúdií stál pri zrode husľového oddelenia Konzervatória v Českých Budějoviciach. V roku 1993 sa stal profesorom husľovej hry na Pražskom konzervatóriu, kde pôsobí dodnes. Je pozývaný do porôt domácich i medzinárodných súťaží a k vedeniu majstrovských kurzov.

Venuje sa sólovej a komornej hre, bol členom viacerých významných súborov (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua), spolupracoval s Českým nonetom. Momentálne je primáriom kvarteta Apollon a členom Stamicovho tria. Nahráva pre Český rozhlas a pre Českú televíziu.

Spektrum jeho hudobných aktivít doplňuje oblasť kompozície, kde sa po štúdiu na pražskej AMU u Dr. Karla Risingera výraznejšie prejavil v skladbách husľových (Archaická suita, Kaleidoscope), duchovných (Missa sine nomine, Requiem) a komorných (Miniquartet).

V roku 2006 mu bola za propagáciu českej hudby udelená Masarykovou akadémiou umení cena Rudolfa II.