Koncert k životnému jubileu prof. Jozefa Zsapku

Dátum konania: 
sobota, 17 jún, 2017 - 19:00
Miesto konania: 
KONCERTNÁ SIEŇ DVORANA HTF VŠMU

Hudobné blahoželanie prof. Jozefovi Zsapkovi od jeho bývalých i súčasných študentov.

Interpreti:

Zsófia Boros (Maďarsko) bola študentkou v triede prof. Zsapku na Konzervatóriu v Bratislave v rokoch 1994 – 1998. V štúdiách pokračovala na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a zavŕšila ich na Gitarovej akadémii F. Tárregu v talianskom Pordenone. Aktuálne žije vo Viedni a medzi jej najvýraznejšie úspechy patria dva CD albumy (2013, 2016), ktoré realizovala pre renomované vydavateľstvo ECM.

Juraj Burian (Slovensko) študoval v triede prof. Zsapku na bratislavskom Konzervatóriu v rokoch 1987 – 1991. Následne získal štipendium na Berklee College of Music v Bostone, ktorú ukončil roku 1995. Je aktívnym koncertným gitaristom a vyhľadávaným štúdiovým hráčom. V rokoch 1990 a 2001 získal Cenu slovenskej hudobnej akadémie – Inštrumentalista roka.

Dnes už renomovaný súbor Bratislavské gitarové kvarteto  (Slovensko) vzniklo na pôde HTF VŠMU v roku 1996. Jeho zakladajúci členovia Jana Mazáková (Zapletalová), Radka Kubrová (Krajčová), Miloš Slobodník a Miloš Tomašovič tvorili triedu prof. Zsapku v rokoch 1988 až 1996. Neskôr sa stal členom súboru Martin Krajčo, ktorý v triede prof. Zsapku vyštudoval konzervatórium i HTF VŠMU (1992 – 2008). V rokoch 2007 až 2014 boli súčasťou gitarového kvarteta i ďalší absolventi Zsapkovej triedy Vladimír Ondrejčák, Jana Babuliaková, Karol Samuelčík. Aktuálne je členom súboru grécky gitarista a skladateľ Yorgos Nousis.

Sándor Papp (Maďarsko) je absolventom HTF VŠMU, na ktorej úspešne ukončil magisterské (1991) i doktorandské štúdium (2007) v triede prof. Zsapku. Patrí k vedúcim osobnostiam maďarskej gitarovej hry a vyučuje na Hudobnom Inštitúte Bélu Bartóka, ktorý je súčasťou Univerzity v Miškolci.

Csaba Nagy (Maďarsko) je ďalším študentom Jozefa Zsapku na HTF VŠMU (1994), ktorý sa uplatnil v Maďarsku, kde vyučuje hru na gitare a komornú hudbu na Hudobnom konzervatóriu Ernő Dohnányiho vo Veszpréme. Ako aktívny interpret starej hudby hráva predovšetkým renesančný a barokový repertoár na lutne a vihuele. Založil a vedie súbor starej hudby Recercare Régizenei Műhely a je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Festivalu starej hudby vo Veszpréme (Maďarsko).

Ján Labant (Slovensko) absolvoval HTF VŠMU v triede prof. Zsapku (1992) a doktorandský titul získal na VŠMU roku 2008. Patrí k vedúcim osobnostiam slovenskej gitary, vyučuje na Konzervatóriu v Žiline a od roku 2011 je docentom FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici. Koncertoval po celom svete, nahral 5 CD albumov a vychoval mnohých úspešných slovenských gitaristov.

VientoMarero Duo (Česká republika) tvoria absolventi HTF VŠMU Michaela a Jiří Meca. Michaela študovala hru na flaute v triede doc. Dagmar Zsapkovej, Jiří bol študentom gitarovej hry v triede prof. Zsapku a spoločne uňho študovali i komornú hru. Aktuálne pôsobia v Českej republike, pravidelne však koncertujú okrem domácej scény i na Slovensku, v Poľsku a v Litve.

Karol Samuelčík (Slovensko) je absolventom magisterského štúdia HTF VŠMU, ktoré ukončil s mimoriadnym ocenením – Cenou rektora (2016) –, a aktuálnym doktorandom v triede prof. Zsapku. Počas štúdia získal mnohé medzinárodné ocenenia a ako sólista vystúpil s viacerými domácimi orchestrami. Jeho doterajšie úspechy i aktivity sú prísľubom výraznej umeleckej osobnosti.

 

Cena vstupenky: 5€ / 3€ (ISIC, ITIC, seniori nad 65 r.) / 1€ ZŤP

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom alebo v predpredaji cez