Majstrovské kurzy, workshopy, prezentácie

Dátum konania: 
od nedeľa, 18 jún, 2017 - 09:00 do štvrtok, 22 jún, 2017 - 13:00
Miesto konania: 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

18. 6. Marco Tamayo (Rakúsko, Kuba) - "Principles of Classical Guitar Performance" - prezentácia, majstrovské kurzy

20. 6. Jacob Heringman (Veľká Británia) - majstrovské kurzy s aplikovaním Alexandrovej techniky

20. 6. Ariel Abramovich (Argentína ) - majstrovské kurzy

21. 6. Antoine Morinière (Francúzsko) - majstrovské kurzy

21. 6. Nikolas Göhl (Nemecko) - majstrovské kurzy

22. 6. Roberto Aussel a Juan José Mosalini (Argentína) - workshop na tému Argentínske tango

 

Zmena programu vyhradená!

Aktivity budú prebiehať v dňoch 18. - 22. júna. Presný rozpis zverejníme neskôr.

 

Z dôvodu naplnenia kapacít je už možná len pasívna účasť.

Prihláška bude akceptovaná po úhrade registračného poplatku.

Registračný poplatok 15 eur (pasívna účasť na prednáškach a kurzoch)

sa uhrádza prevodom na účet:         

                                               Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
                                               Názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza
                                               Číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
                                               IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854
                                               SWIFTCODE: CEKOSKBX
                                               Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
 
Registračný poplatok zahŕňa účasť na všetkých prednáškach, workshopoch, besedách a majstrovských kurzoch.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie, strava a vstupenky na festivalové koncerty.