Prednášky, besedy a kurzy pre učiteľov a žiakov ZUŠ

Dátum konania: 
od pondelok, 19 jún, 2017 - 09:00 do utorok, 20 jún, 2017 - 16:00
Miesto konania: 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Zdeněk Dvořák (Česká republika) - "Hudba, znění duše" - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

V pradávnych dňoch
"Pristúpil k duchu nebies
Duch pozemského bytia,
A prosebne riekol:
Ja viem prehovoriť
S duchom človeka;
Ale o takú reč
Tiež veľmi prosím,
Ktorou vie k srdcu ľudskému
Prehovoriť srdce svetov.
Tu dobrotivý duch nebies
Dal prosiacemu duchu zeme
Umenie."
 
Rudolf Steiner

 

Ozren Mutak (Česká republika, Chorvátsko) - Metodika výučby hry na gitaru - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Stručný obsah prednášky:
Nácvik rytmizácie, hra na prázdnych strunách, úder pravej ruky, príprava pravej ruky, funkcia ľavej ruky.
Spolupráca s rodičmi žiaka, používané školy a literatúra, synchronizácia ľavej a pravej ruky, individuálny prístup vo vzťahu k jednotlivým žiakom.
Tvarovanie nechtu, hra rozložených akordov, problematika trémy, riešenie technických problémov, tlmenie strún.
Výrazové prostriedky – agogika, dynamika, artikulácia, frázovanie a jeho použitie vo vzťahu k štýlovosti interpretácie jednotlivých historických období.  

 

Martin Krajčo (Slovensko) - Zopár myšlienok o gitarových školách... - voľná beseda, kde bude mať možnosť aj každý so zúčastnených pedagógov podeliť sa o svoje skúsenosti či už s rôznymi gitarovými školami alebo vlastnou tvorbou a úpravami

Aktivity budú prebiehať v dňoch 19. - 20. júna, presný rozpis zverejníme neskôr.

Zúčastnení pedagógovia ZUŠ môžu do svojej prihlášky zapísať aj jedného svojho žiaka na kurzy u p. Dvořáka a Mutaka. V prípade, že nebude možné z časových dôvodov uspokojiť všetkých záujemcov, rozhodne o aktívnej účasti termín akceptácie prihlášky. O možnostiach prihlásenia viacerých svojich žiakov nás kontaktujte na festival.jkmertz.info@gmail.com.

Zmena programu vyhradená!

Uzávierka prihlášok: 31. 05. 2017

Prihláška bude akceptovaná po úhrade registračného poplatku.

Registračný poplatok 15,- eur sa uhrádza prevodom na účet:         

                                               Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
                                               Názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza
                                               Číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
                                               IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854
                                               SWIFTCODE: CEKOSKBX
                                               Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
 
Registračný poplatok zahŕňa účasť na pedagogických prednáškach, besedách a kurzoch ako aj pasívnu účasť na ostatných prednáškach a majstrovských kurzoch.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie, strava a vstupenky na festivalové koncerty.