Prednášky, besedy a kurzy pre učiteľov a žiakov ZUŠ

Dátum konania: 
od pondelok, 19 jún, 2017 - 09:00 do utorok, 20 jún, 2017 - 16:00
Miesto konania: 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

POZOR, ZMENA PROGRAMU:

Rostislav Coufal (Česká republika) - Elementárna improvizácia - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Prednáška je zameraná na výučbu základov gitarovej improvizácie, ktorá je vhodným doplnkom výučby klasickej gitary v ZUŠ.

Témy prednášky:
začiatky improvizácie s najmenšími žiakmi,
precvičenie bežných harmonických štruktúr v základných gitarových tóninách a ich transpozície,
hra s kapodastrom, hra akordov v polohách, hra basových prechodov medzi akordami,
blues, hra pentatonických stupníc v kontexte s hudobným žánrom "lomené akordy",
tvorba sprevádzanej melódie, tvorba prekomponovaných sprievodov, hra z tabulatúr.
 

Ozren Mutak (Česká republika, Chorvátsko) - Metodika výučby hry na gitaru - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Stručný obsah prednášky:
Nácvik rytmizácie, hra na prázdnych strunách, úder pravej ruky, príprava pravej ruky, funkcia ľavej ruky.
Spolupráca s rodičmi žiaka, používané školy a literatúra, synchronizácia ľavej a pravej ruky, individuálny prístup vo vzťahu k jednotlivým žiakom.
Tvarovanie nechtu, hra rozložených akordov, problematika trémy, riešenie technických problémov, tlmenie strún.
Výrazové prostriedky – agogika, dynamika, artikulácia, frázovanie a jeho použitie vo vzťahu k štýlovosti interpretácie jednotlivých historických období.  

 

Martin Krajčo (Slovensko) - Zopár myšlienok o gitarových školách... - voľná beseda, kde bude mať možnosť aj každý so zúčastnených pedagógov podeliť sa o svoje skúsenosti či už s rôznymi gitarovými školami alebo vlastnou tvorbou a úpravami

 

Richard Bönde (Slovensko) - Nová slovenská gitarová literatúra - Gitarová abeceda, Gitarové čítanky I – V   Moderná gitarová literatúra, ktorá zohľadňuje fyzické danosti žiakov, prirodzené postavenie rúk a detské hudobné myslenie.

 

Aktivity budú prebiehať v dňoch 19. - 20. júna, presný rozpis zverejníme neskôr.

Zmena programu vyhradená!

Prihláška bude akceptovaná po úhrade registračného poplatku.

Registračný poplatok 15,- eur sa uhrádza prevodom na účet:         

                                               Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
                                               Názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza
                                               Číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
                                               IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854
                                               SWIFTCODE: CEKOSKBX
                                               Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
 
Registračný poplatok zahŕňa účasť na pedagogických prednáškach, besedách a kurzoch ako aj pasívnu účasť na ostatných prednáškach a majstrovských kurzoch.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie, strava a vstupenky na festivalové koncerty.