Večer laureátov, I. časť

Dátum konania: 
utorok, 20 jún, 2017 - 17:00
Miesto konania: 
KONCERTNÁ SIEŇ DVORANA HTF VŠMU

Spoločnosť J. K. Mertza, organizátor Gitarového festivalu J. K. Mertza sa tento rok rozhodla udeliť špeciálnu cenu laureátom gitarových súťaží do 16 rokov, ktoré prebiehajú počas aktuálneho školského roka.

Cenou pre laureátov je okrem účinkovania na festivalových koncertoch aj účasť na vybraných festivalových aktivitách. Laureáti budú mať zabezpečené ubytovanie a hradené aj ďalšie náklady spojené s ich účasťou na festivale.

 

PROGRAM

Jakub Gunár
        José Ferrer Esteve de FujadasEjercicio č.9, č.10
        Gerard Montreuil: Kolotoč
 
Veronika Ľahká
        Luigi Legnani: Vals op. 63, č. 2
        Hans Newsidler: Wascha mesa
        Francis Kleynjans: Sicilienne
        Anonym: Maďarský tanec
                                                         
Andrej Varečka
      Johan Sebastian Bach: Boureé zo suity e mol BWV 996
      Francisco Tárrega: Lagrima
      Alexander Vinitsky: Curious
      Leo Brower: Canción de Cuna
 
Dominika Figmiková
      Mauro Giuliani: Rondo
      Sabine Ramusch: Silent mountain
      Bartolomé Calatayud Cerda: Bolero
      Federico Moreno Torroba: Chisperada
      Traditional (arr.M.Langer): Pica pica
 
Aneta Turčinová
      John Dowland: Mrs.Winter´s Jump
      Mateo Carcassi: Rondo A dur op.5
      Antonio Sinopoli: Capricho Español (Serenata)
 
Benedikt Lukáš
      Matteo Carcassi: Air Montagnard op.17
      Maria Linnemann: Norwegian Miniatures
             1.The Mermaid and the Fischer
      Leo Brouwer: Danza del Altiplano

 

Andrej Varečka - Laureát Celoslovenskej gitarovej súťaže Prievidza 2016

Andrej sa narodil v roku 2005, je žiakom 5. triedy základnej školy v Partizánskom a súčasne žiakom 4. ročníka ZUŠ Partizánske v triede Miloša Sládečka.

Na Celoslovenskej gitarovej súťaži Prievidza sa úspešne umiestnil už niekoľko krát:

 • Prievidza 2013 - zlaté pásmo
 • Prievidza 2014 - zlaté pásmo
 • Prievidza 2015 - 1. miesto v zlatom pásme, laureát kategórie
 • Prievidza 2016 - 1. miesto v zlatom pásme, laureát kategórie, laureát súťaže, Cena Spoločnosti J. K. Mertza

Andrej účinkuje na triednych besiedkach, školských koncertoch aj na mestských podujatiach.

V roku 2016 bol ocenený primátorom mesta za úspešnú reprezentáciu mesta Partizánske.

S rovnakým potešením ako hrá na gitare, hrá aj hokej - je útočníkom hokejového klubu HK Istra Partizánske. Okrem toho je aj veľkým počítačovým nadšencom.

 

Jakub Gunár - Laureát jedno-kolových kategórií Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2017

Jakub sa narodil v roku 2008 v Bratislave. Je žiakom 2.ročníka Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave a súčasne žiakom 1. ročníka 1.časti prvého stupňa základného štúdia na ZUŠ Františka Oswalda v Bratislave v triede Mgr.art. Miloša Tomašoviča,PhD.

Na Celoslovenskej gitarovej súťaži  Bojnice 2017 zvíťazil ako 8 ročný. Okrem 1. miesta v zlatom  pásme v Baby kategórii s najvyšším počtom bodov zo súťažiacich všetkých kategórií  získal aj  Cenu Spoločnosti J. K. Mertza.

Okrem hry na klasickej gitare sa Jakub venuje aj futbalu.

 

Benedikt Lukáš - Laureát dvoj-kolových kategórií Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2017

Benedikt sa narodil v roku 2004 v Košiciach. Je žiakom 7. ročníka ZŠ Bernolákova 18 v Košiciach a súčasne žiakom 2. ročníka 2. časti prvého stupňa na ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach v triede Mgr. Adriany Kubrickej, DiS. art.

Získal už niekoľko ocenení na rôznych súťažiach:

 • celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2013 – zlaté pásmo
 • celoslovenská gitarová súťaž Ružomberská gitara 2013 – 1. miesto
 • celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2015 – zlaté pásmo
 • celoslovenská gitarová súťaž Ružomberská gitara 2016 -3. miesto
 • celoslovenský gitarový festival s medzinárodnou účasťouGiraltovce 2016 – zlaté pásmo
 • Musica Camerata Ján Albrecht 2016 – duo s huslistkou Juditou Gajdošovou - zlaté pásmo a Cena predsedu poroty Petra Zajíčka
 • celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017- 1. miesto – zlaté pásmo a Cena Spoločnosti J. K. Mertza

V roku 2016 bol ocenený primátorom mesta Košice - Mudr. Richardom Rašim za svoje mimoriadne úspechy a aktívnu činnosť v rámci kultúrneho diania v Košiciach.

Benedikt pravidelne vystupuje na verejných koncertoch, festivale súčasnej hudby Ars Nova, benefičných koncertoch a iných kultúrnych podujatiach mesta.

Okrem hry na klasickej gitare hrá aj na elektroakustickej gitare v kapele a venuje sa aj športu – futbalu a pozemnému hokeju.

 

Dominika Figmiková – Laureát Celoslovenskej gitarovej súťaže Ružomberok 2017

Dominika sa narodila v roku 2005. Je žiačkou osemročného gymnázia – Life Academy v Poprade, hru na gitare študuje na  ZUŠ - Spojená škola, Letná ul. v Poprade v triede Tomáša Hulku.

Okrem štúdia gitary na ZUŠ sa zúčastnila gitarových kurzov pod vedením Jána Labanta, Miloša Slobodníka, Adama Marca, Miriam Rodriguez Brüllovej.

Zúčastnila sa rôznych gitarových súťaží:

Prievidza 2014 – zlaté pásmo, Laureát kategórie
Ružomberok 2015 – 1. miesto v kategórii
Bojnice 2015 – zlaté pásmo
Bratislava 2015 – 1.miesto v  zlatom pásme
Prievidza 2015 – zlaté pásmo, laureát kategórie
Giraltovce 2016 – zlaté pásmo
Ružomberok 2016 – 2. miesto v kategórii
Bratislava 2016, L. Luthier Contest – 3. miesto v kategórii a cena za najlepšieho účastníka súťaže zo Slovenska
Prievidza 2016 – 2. miesto v zlatom pásme
Bojnice 2017 – 1. miesto v zlatom pásme
Ružomberok 2017 – 1. miesto v kategórii, Laureát súťaže

Okrem hry na gitaru veľmi dobre a rada lyžuje.

 

Veronika Ľahká -  1. miesto v 1. kategórii súťaže Young guitarists competition Homage to Luigi Legnani 2017 v Štúrove, najlepšia slovenská účastníčka súťaže

Veronika sa narodila v roku 2006. Je žiačkou 5. ročníka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi. Hru na gitare študuje na ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi v triede Márie Sedlákovej, PhD. Pravidelne účinkuje na gitarových koncertoch a súťažiach. Okrem sólovej hry sa venuje komornej hre. Pôsobila vo viacerých gitarových zoskupeniach a niekoľko rokov bola členkou školského gitarového súboru.

Zúčastnila sa viacerých súťaží:

Young guitarists competition Homage to Luigi Legnani 2017 v Štúrove – 1. miesto / I. kategória + Cena Spoločnosti J. K. Mertza
Medzinárodná gitarová súťaž F. Sora Frýdek-Místek 2017 – Čestné uznanie I. stupňa / I. kategória
Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017 – Strieborné pásmo / I. kategória
Gitarová Nitra 2017 – 2. miesto v I. kategórii
Gitarová súťaž Prievidza 2016 – 1. miesto / I. C kategória + Laureátka I. kategórie
Ružomberská klasická gitara 2016 – 2. miesto / I. kategória
Young guitarists competition Homage to Luigi Legnani 2016 v Štúrove – Zlaté pásmo / I. kategória
Gitarový festival Giraltovce 2016 – Zlaté pásmo / I. kategória
Gitarová Nitra 2016 – 1. miesto / I. kategória
Gitarová súťaž Prievidza 2015 –1. miesto / I. B kategória
Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2015 – 2. miesto / Baby kategória
Gitarová súťaž Prievidza 2014 – Zlaté pásmo / I. A kategória
Gitarová súťaž Prievidza 2013 – Strieborné pásmo / I. A kategória + Cena najmladší účastník

 

Aneta Turčinová - 1. miesto v 2. kategórii súťaže Mladí gitaristi - Festival Ivana Ballu 2017, najlepšia slovenská účastníčka súťaže

Aneta  je žiačkou ZUŠ I.BALU v Dolnom Kubíne. Má 12 rokov. Hre na gitare sa venuje piaty rok. Štyri roky študovala v triede pani učiteľky Anny Murínovej. Tento rok je žiačkou v gitarovej triede Kláry Hromádkovej.

Okrem gitary je jej veľkou záľubou spev a plávanie.

Jej doterajšie úspechy:

Rok 2014 – 1.miesto Ružomberská klasická gitara
                  1.miesto Festival I.Ballu Dolný Kubín
Rok 2015 – 3.miesto Ružomberská klasická gitara
                  3.miesto Festival I.Ballu Dolný Kubín
Rok 2016 – strieborné pásmo gitarová súťaž Giraltovce
Rok 2017 – 1.miesto Ružomberská klasická gitara
                  1.miesto Festival I.Ballu Dolný Kubín

 

Cena vstupenky: 7€ / 5€ (ISIC, ITIC, seniori nad 65 r.) / 1€ ZŤP / deti do 15 rokov zdarma

Vstupenka platí na obidve časti Večera laureátov.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom alebo v predpredaji cez