Partnerský projekt GUITARISSIMO BRATISLAVA

Spoločnosť J. K. Mertza s potešením ponúka nový projekt Guitarissimo Bratislava, ktorý bude prinášať semináre a majstrovské kurzy svetoznámych umelcov a lektorov všetkým záujemcom z radov mladých umelcov, študentov, učiteľov, či milovníkov klasickej gitary.

Prvé podujatie sa bude konať už v dňoch 5. – 6. októbra 2017 na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Sme veľmi radi, že pozvanie prijal svetoznámy český virtuóz a pedagóg Akademie múzických umění v Prahe Pavel Steidl, ktorý sa podelí o svoje skúsenosti počas seminára a majstrovských kurzov.

HARMONOGRAM:

5. 10. (štvrtok): 900 - prezentácia účastníkov

                       930 - 1100 - seminár s Pavlom Steidlom

                     1300 - 1700 - majstrovské kurzy

6. 10. (piatok):  900 - 1300 - majstrovské kurzy

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu: guitarissimo.bratislava@gmail.com

 

Účastnícky poplatok (10,- eur / účasť na kurzoch a seminári Pavla Steidla alebo Józsefa Eötvösa, alebo 14,- eur / účasť na oboch kurzoch a seminároch) pošlite na číslo účtu Spoločnosti J. K. Mertza: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX

Uzávierka prihlášok na kurzy P. Steidla: 28. 9. 2017

Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovej stránke projektu Guitarissimo Bratislava:

 

Okrem kurzov poteší Pavel Steidl spolu s Martinom Krajčom a Eugenom Prochácom bratislavské publikum aj koncertom, na ktorom odznejú diela Jána Antonína Losyho či Carla Domeniconiho.

Koncert je súčasťou cyklu "Komorné večery vo Dvorane" organizovaného Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU:

 

V termíne 28. – 30. novembra 2017 bude nasledovať druhé podujatie, ktorého lektorom je József Eötvös z Akadémie Franza Liszta v Budapešti.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov.