Partnerský projekt GUITARISSIMO BRATISLAVA

Spoločnosť J. K. Mertza s potešením ponúka nový projekt Guitarissimo Bratislava, ktorý bude prinášať semináre a majstrovské kurzy svetoznámych umelcov a lektorov všetkým záujemcom z radov mladých umelcov, študentov, učiteľov, či milovníkov klasickej gitary.

GUITARISSIMO BRATISLAVA 2018

11. - 12. 02. 2018 - MARCO SOCÍAS (ES)

V čase od 11. - 12. 2. 2018 (nedeľa - pondelok) bude v priestoroch Vysokej školy múzických umení v Bratislave vyučovať a prednášať španielsky gitarový virtuóz Marco Socías.

Program:

11. 2. (nedeľa)
900 - prezentácia účastníkov
od 1000 - majstrovské kurzy (8 lekcií)
 
12. 2. (pondelok)
900 - prezentácia účastníkov
1000 - prednáška, majstrovské kurzy (4 lekcie)

 

Poplatky:

Garantovaná aktívna účasť na majstrovskom kurze - 15€ (VŠMU študenti 12€)
Pasívna účasť na majstrovskom kurze - 7€ (VŠMU študenti 5€)

Účastnícky poplatok pošlite na účet Spoločnosti J. K. Mertza najneskôr 07. 02. 2018:

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX
Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka

Účastnícky poplatok môžete uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov 11. - 12. 02.

 

Vyplnenú prihlášku prosíme poslať na adresu: guitarissimo.bratislava@gmail.com

Facebooková stránka projektu Guitarissimo Bratislava:

 

GUITARISSIMO BRATISLAVA 2017

04. - 06. 10. 2017 - PAVEL STEIDL (CZ) - FOTOGALÉRIA

28. - 30. 11. 2017 - JÓZSEF EÖTVÖS (HU) - FOTOGALÉRIA

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov.