Partnerský projekt GUITARISSIMO BRATISLAVA

Spoločnosť J. K. Mertza v spolupráci s HTF VŠMU a Združením pre klasickú gitaru s potešením ponúka nový projekt Guitarissimo Bratislava, ktorý bude prinášať semináre a majstrovské kurzy svetoznámych umelcov a lektorov všetkým záujemcom z radov mladých umelcov, študentov, učiteľov, či milovníkov klasickej gitary.

GUITARISSIMO BRATISLAVA 2018

9. - 11. 05. 2018 - PETR SAIDL (CZ)

S radosťou oznamujeme, že lektorom ďalšieho Guitarissima v termíne 9. - 11. mája bude vynikajúci interpret, pedagóg a umelecký riaditeľ gitarovej súťaže v Kutnej Hore, Petr Saidl.

Program:

9. 5. (streda)

13:00 - 14:00 Prezentácia účastníkov

14:00 - 18:00 Majstrovské kurzy

 

10. 5. (štvrtok)

8:00 - 9:00 Prezentácia účastníkov

9:00 - 17:00 Majstrovské kurzy

 

11. 5. (piatok)

9:00 Prednáška, beseda: Príprava na vystúpenie - súťažné i koncertné

 

Poplatky:

Garantovaná aktívna účasť na majstrovskom kurze - 12€ (VŠMU študenti 10€)
Pasívna účasť na majstrovskom kurze - 7€ (VŠMU študenti 5€)

Účastnícky poplatok pošlite na účet Spoločnosti J. K. Mertza najneskôr 04. 05. 2018:

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka

Účastnícky poplatok môžete uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov 09. - 10. 05. - IBA V PRÍPADE PASÍVNEJ ÚČASTI!

 

Vyplnenú prihlášku prosíme poslať na adresu: guitarissimo.bratislava@gmail.com

Facebooková stránka projektu Guitarissimo Bratislava:

GUITARISSIMO BRATISLAVA 2018

11. - 12. 02. 2018 - MARCO SOCÍAS (ES) - FOTOGALÉRIA

GUITARISSIMO BRATISLAVA 2017

04. - 06. 10. 2017 - PAVEL STEIDL (CZ) - FOTOGALÉRIA

28. - 30. 11. 2017 - JÓZSEF EÖTVÖS (HU) - FOTOGALÉRIA

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov.