Majstrovské kurzy, workshopy, prezentácie

18.06.2017 - 09:00

18. 6. Marco Tamayo (Rakúsko, Kuba) - "Principles of Classical Guitar Performance" - prezentácia, majstrovské kurzy

20. 6. Jacob Heringman (Veľká Británia) - majstrovské kurzy s aplikovaním Alexandrovej techniky

20. 6. Ariel Abramovich (Argentína ) - majstrovské kurzy

21. 6. Antoine Morinière (Francúzsko) - majstrovské kurzy

21. 6. Nikolas Göhl (Nemecko) - majstrovské kurzy

Prednášky, besedy a kurzy pre učiteľov a žiakov ZUŠ

19.06.2017 - 09:00

POZOR, ZMENA PROGRAMU:

Rostislav Coufal (Česká republika) - Elementárna improvizácia - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Prednáška je zameraná na výučbu základov gitarovej improvizácie, ktorá je vhodným doplnkom výučby klasickej gitary v ZUŠ.