Prednášky, besedy a kurzy pre pedagógov ZUŠ

POZOR, ZMENA PROGRAMU:

Rostislav Coufal (Česká republika) - Elementárna improvizácia - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Prednáška je zameraná na výučbu základov gitarovej improvizácie, ktorá je vhodným doplnkom výučby klasickej gitary v ZUŠ.

Témy prednášky:
začiatky improvizácie s najmenšími žiakmi,
precvičenie bežných harmonických štruktúr v základných gitarových tóninách a ich transpozície,
hra s kapodastrom, hra akordov v polohách, hra basových prechodov medzi akordami,
blues, hra pentatonických stupníc v kontexte s hudobným žánrom "lomené akordy",
tvorba sprevádzanej melódie, tvorba prekomponovaných sprievodov, hra z tabulatúr.

 

Ozren Mutak (Česká republika, Chorvátsko) - Metodika výučby hry na gitaru - prednáška, kurzy pre žiakov ZUŠ ako praktická časť prednášky

Stručný obsah prednášky:
Nácvik rytmizácie, hra na prázdnych strunách, úder pravej ruky, príprava pravej ruky, funkcia ľavej ruky.
Spolupráca s rodičmi žiaka, používané školy a literatúra, synchronizácia ľavej a pravej ruky, individuálny prístup vo vzťahu k jednotlivým žiakom.
Tvarovanie nechtu, hra rozložených akordov, problematika trémy, riešenie technických problémov, tlmenie strún.
Výrazové prostriedky – agogika, dynamika, artikulácia, frázovanie a jeho použitie vo vzťahu k štýlovosti interpretácie jednotlivých historických období. 

 

Ozren Mutak pochádza z Chorvátska, kde študoval hru na gitaru na hudobnom gymnáziu. Súbežne s gymnaziálnym štúdiom bol súkromným žiakom tamojších popredných gitaristov Zorana Dukiča a Gorana Listeša. Na Hudobnej fakulte pražskej Akadémie múzických umení študoval v triede prof. Milana Zelenku. Odborné hudobné vzdelanie následne zavŕšil ročným štúdiom na Vysokej hudobnej škole v nemeckom Würzburgu u prof. Jürgena Rucka. 

Ozren Mutak spolupracoval a koncertoval s mnohými renomovanými hudobníkmi v Čechách aj v zahraničí ( napr. s huslistom Jiřím Bezděkovským, kvartetom Apolon, akordeonistkou Jarmilou Vlachovou a skladateľom Jiřím Bezděkom). S prof. Milanom Zelenkom založili gitarové "Duo Boemo", s ktorým pravidelne koncertovali v rokoch 2001 - 2011. V súčasnosti spolupracuje s huslistkou Gabrielou Demeterovou na projekte "Paganini - Bůh nebo ďábel". Vystupoval v Sukovej sieni Rudolfina, v Martinů sále v Prahe a na renomovaných festivaloch (napr. Festival „Internazionale della Chitarra“ – Aquila – Taliansko, festival „Dani gitare“ – Zagreb – Chorvátsko, festival „Na dvanácti strunách“ – České Budějovice, festival „Kytara napříč žánry“, festival „Žižkovský podzim“, festival „Dny soudobé hudby“, „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2013“. Nahrával pre Český rozhlas, Českú televíziu a vystupoval tiež v televízii v Chorvátsku.

Ozren Mutak založil spoločne s Pavlom Steidlom, prof. Milanom Zelenkom a Ing. Vilémom Žákom hudobný festival a majstrovské kurzy na hrade Křivoklát (ČR) a občianskeho združenia Open Guitar, ktoré sa každoročne zaoberá propagáciou hry na klasickú gitaru. Vedie odborné semináre o metodike výučby gitarovej hry. Vyučoval na majstrovských kurzoch v Chorvátsku a v Českej republike, býva členom porôt rôznych českých aj medzinárodných gitarových súťaží. V roku 2014 bol vymenovaný za predsedu gitarovej sekcie ZUŠ Stredočeského kraja.

Od roku 1995 pedagogicky pôsobí na Základných umeleckých školách. V rokoch 2000 – 2010 vyučoval hru na gitare na konzervatóriu v Tepliciach (ČR) a od roku 2007 pôsobí na konzervatóriu v Plzni. Jeho študenti dosahujú výrazné úspechy na českých a medzinárodných súťažiach.

 

Martin Krajčo (Slovensko) - Zopár myšlienok o gitarových školách... - voľná beseda, kde bude mať možnosť aj každý so zúčastnených pedagógov podeliť sa o svoje skúsenosti či už s rôznymi gitarovými školami alebo vlastnou tvorbou a úpravami

Gitarista Martin Krajčo (1977) vyštudoval hru na gitare v triede prof. Jozefa Zsapku na bratislavskom Konzervatóriu a na VŠMU. Na mnohých európskych majstrovských kurzoch študoval pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Álexa Garrobého, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Walter Salina, Luisy Walkerovej a iných významných gitaristov. Získal ocenenia na domácich a medzinárodných súťažiach. Dosiaľ účinkoval na mnohých domácich i medzinárodných festivaloch a na koncertoch v európskych krajinách.

Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými orchestrami a ako komorný hráč s významnými sólistami a súbormi (Emily Van Evera, Andrea Dudášová, Sefika Kutluer, Eugen Prochác, Ján Slávik, Moyzesovo kvarteto, Bratislavské sláčikové kvarteto).

Od roku 1997 je členom Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré koncertovalo na Slovensku i v takmer všetkých krajinách Európy a premiérovo uviedlo skladby viacerých slovenských autorov. Bratislavské gitarové kvarteto spolupracovalo s orchestrami na uvedení koncertantných skladieb Joaquína Rodriga, Petra Breinera, Germaine Tailleferre a Martina Burlasa. S manželkou Radkou sa Martin Krajčo venuje tiež duetovej hre. Je domácim priekopníkom hry na historických nástrojoch 19. storočia.

Krajčova diskografia obsahuje sólové diela (Torroba, Tansman, Mompou, Farkas, Brouwer, Bogdanović, Mertz), gitarové duetá (Mertz) a skladby pre gitarové kvarteto (Rossini, Ravel, Brouwer, Dyens, Falla, Piazzolla).

Krajčo je tiež autorom dizertačnej práce Hudba pre gitaru v Bratislave v prvej polovici 19. storočia, s dôrazom na osobnosť C. J. Mertza (Bratislava 2007) a ako pedagóg hry na gitare pôsobí na VŠMU.

Richard Bönde (Slovensko) - Nová slovenská gitarová literatúra - Gitarová abeceda, Gitarové čítanky I – V   Moderná gitarová literatúra, ktorá zohľadňuje fyzické danosti žiakov, prirodzené postavenie rúk a detské hudobné myslenie.

Aktivity budú prebiehať v dňoch 19. - 20. júna, na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.

Prihlásiť sa môžete tu