Spoločnosť J. K. Mertza

Občianske združenie Spoločnosť J. K. Mertza vzniklo roku 2008 a založili ho ľudia, ktorí sa podieľali na organizácii festivalu. Hlavnou prioritou združenia je organizácia a podpora Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza a jeho sprievodných podujatí. Okrem toho majú členovia združenia zámer podporovať gitarové umenie na Slovensku a najmä informovať, popularizovať a dostať do širšieho povedomia umeleckej aj laickej verejnosti osobnosť a dielo bratislavského rodáka, gitaristu a skladateľa J. K. Mertza. Spoločnosť J. K. Mertza sa od svojho vzniku stala organizátorom Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza.

Predstavitelia a výkonní členovia Spoločnosti J. K. Mertza

prof. Jozef Zsapka: jose.zsapka@gmail.com
Martin Krajčo: martinkrajco@stonline.sk

Ďaľší členovia spoločnosti a festivalový tím:

Radka Krajčová
Zuzana Meleková
Kristína Hajdová
Karol Samuelčík
Miloš Tomašovič
Miloš Slobodník

Údaje Spoločnosti J. K. Mertza

 

Názov: Spoločnosť J. K. Mertza
Sídlo: Rozvodná 11B, 83101 Bratislava 37
IČO: 42131570
DIČ: 2022558208
Kontakt: festival.jkmertz.info@gmail.com

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX