Prihlasovací formulár - súťaž

Uzávierka prihlášok je po dosiahnutí maximálneho počtu - 30 účastníkov, najneskôr 31. mája 2020. Rozhoduje termín úhrady účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je 70 €

Spôsob úhrady – prevodom na účet:
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, SWIFTCODE: CEKOSKBX
(Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno. Bankové poplatky sú na strane platiteľa.)
 

Účastnícky poplatok zahŕňa vstupné na jeden koncert hlavného festivalového programu podľa vlastného výberu a pasívnu účasť na majstrovských kurzoch a iných sprievodných podujatiach 45. Gitarového festivalu J. K. Mertza.

Poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie, stravu a cestovné náklady a je nevratný.