Adam Marec

Adam Marec sa začal venovať hre na gitare v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou Rektora Akadémie umení. V roku 2005 absolvoval päťmesačnú stáž na Conservatorio A. Boito di Parma a Academia del Teatro Cinghio v Parme v Taliansku, kde získal mimoriadne štipendium v triede renomovaného virtuóza M° Giampaola Bandiniho a v roku 2006 dvojmesačnú stáž v Centre de Musique Baroque vo Versailles, vo Francúzsku. Popritom navštevoval aj triedu Oliviera Chassaina na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paríži. V roku 2010 ukončil doktorát z hudobnej interpretácie pod vedením prof. Jely Špitkovej na Akadémii umení v Banskej Bystrici s cenou Dekana fakulty. Absolvoval majstrovské kurzy s osobnosťami ako Jorge Morel, Máximo Diego Pujol, Štěpán Rak, Roland Dyens, Odair Assad, Pavel Steidl, Marcin Dylla, Margarita Escarpa, Carlo Marchione a John W. Duarte.

Pravidelne sa venuje koncertnej činnosti ako sólový hráč, sólista s orchestrom a v rôznych komorných obsadeniach. V súčasnosti spolupracuje s talianskym gitaristom Fabriziom Ferrarom v Duu Marec-Ferraro a s huslistom Andrejom Baranom v Duu Slavonic. S klaviristkou Evou Cáhovou pravidelne koncertuje od roku 2007 a po viacnásobnej spolupráci s kontrabasistom Róbertom Raganom a s hráčom na bicie nástroje Petrom Solárikom založili nekonvenčné kvarteto s názvom Invetion Quartet. S gitaristom Petrom Tomkom realizoval svoj diplomový koncert Concerto for Two Guitars and Orchestra op. 210 Maria Castelnuovo-Tedesca so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. S orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici uviedol slávny koncert Joaquína Rodriga Concierto de Aranjuez. V roku 2014 premiéroval ojedinelý koncert pre gitaru a orchester Guitar Concerto popredného slovenského skladateľa Egona Kráka so sprievodom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a vedením Ewalda Danela a koncert pre dve gitary a orchester Brazilian Concert brazílskeho autora Arnalda Freire v Duu Marec-Ferraro, s Kysuckým komorným orchestrom a talianskym dirigentom Enricom Volpem, s ktorým pravidelne spolupracuje. Ako sólista koncertoval aj s ďalšími poprednými slovenskými telesami ako Musica Aeterna a Mucha Quartet.

Vystupoval na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, v Nemecku, v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Rusku, vo Fínsku, na Islande, v Brazílii, v Hong Kongu a vo Veľkej Británii, v koncertných sálach ako Royal Festival Hall v Lodýne, Millenáris-Fogadó v Budapešti, Hlahol-velký sál v Prahe, Palazzo Vecchio vo Florencii, Palazzo Regio v Cagliari, Sala Verdi v Parme, Sala Mompou v Barcelone, ShaTin Concert Hall v Hong Kongu, koncertné sály Iceland Academy of the Arts v Reykjavíku, Real Conservatorio Superiorde Música “Victoria Eugenia” v Granade, Moscow Tchaikovsky Conservatory a sieň Puškinovho múzea v Moskve. Svoje umenie tiež predviedol na medzinárodných festivaloch ako Cithara Aediculae, Brno International Guitar Festival, Dordogne Guitar Festival, Festival Internazionale della Chitarra „Isoladegli Sparvieri“,Hong Kong International Guitar Festival, Visegrad Guitar Festival, Festival Paganini, Virtuosi di Gravatá, Virtuosi Na Serra, Vesna v Rosji, Platonov Arts Festival a mnohých iných. Je finalistom Paganiniho súťaže v Parme, laureátom troch medzinárodných súťaží a držiteľom cien z viacerých národných a medzinárodných gitarových súťaží

Adam Marec má na konte tri CD nosiče (Concerti per chitarra e orchestra, Romantic Impressions - Marec&Ferraro, Egon Krák – Mémoires II) a v súčasnosti pripravuje sólový album s výlučne slovenskou gitarovou tvorbou, pričom väčšia časť dramaturgie pozostáva z dedikácií, s názvom Slovak Classical Guitar Music.

V súčasnosti sa okrem koncertnej činnosti venuje aj pedagogickej činnosti. Vyučuje hru na gitare a komornú hru na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu, na Fakulte Múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde od roku 2009 organizuje Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry. Pravidelne je pozývaný ako lektor majstrovských kurzov doma i v zahraničí a za člena porôt národných a medzinárodných súťaží. Realizoval niekoľko rozhlasových a televíznych nahrávok.