Gitarika

Gitarový súbor GITARIKA je zložený zo žiakov a pedagógov ZUŠ J. Kresánka vznikol v septembri 2017 pri príležitosti 50.výročia založenia ZUŠ. Žiakov pripravili Helena Roglová, Zuzana Bednárová a Juraj Šušaník.

V súčasnosti má súbor 20 členov a v jeho reperotári znejú skladby z gitarovej literatúry ako aj úpravy filmovej, populárnej hudby či vianočných kolied. Súbor diriguje a vedie Mgr. Helena Roglová.