Guitar4mation

Colin Cooper z londýnskeho časopisu Classical Guitar Magazine opísal Guitar4mation slovami: zvuk, ktorý kolíše medzi hodvábom a zamatom, zvodné frázovanie a súhra, vďaka ktorej znejú takmer ako jeden nástroj...“.

Už 25 rokov stanovuje medzinárodný súbor Guitar4mation nové štandardy v oblasti gitarových ansámblov. Upustili od typickej hierachickej štruktúry sláčikových súborov a ich prísneho rozdelenia medzi vedúce a sprievodné hlasy a našli nové spôsoby interpretácie hudby, ktorá si v celej Európe získala jednomyseľný ohlas publika i kritikov.

Štyria hudobníci využívajú svoje individuálne schopnosti a skúsenosti na vytvorenie vlastných aranžmánov romantického, impresionistického a španielskeho klavírneho repertoáru, ako aj súčasnej a latinskoamerickej hudby. Okrem toho uvádzajú aj diela im venované. Ich štyri CD nahrávky, realizované od roku 1996, získali nadšené ohlasy kritikov z celého sveta.

Martin Schwarz (Rakúsko) vytvára väčšinu aranžmánov, ktoré definujú jedinečný štýl súboru. O svoje bohaté skúsenosti komorného hráča sa delí tiež na Univerzite Antona Brucknera v Linzi, kde vedie vlastnú gitarovú triedu.

Michał Nagy (Poľsko) je profesorom na hudobnej akadémii v Krakove, vyhľadávaným komorným partnerom mnohých významných hudobníkov (A. Savall, A. Krupa) a populárnym pedagógom na medzinárodných festivaloch.

Petr Saidl (Česká republika) je jedným z najúspešnejších učiteľov gitary v Európe. Pôsobí na Konzervatóriu v Pardubiciach a pražskej AMU. Pre jeho veľké skúsenosti ho často pozývajú na medzinárodné gitarové festivaly a súťaže.

Martin Wesely (Rakúsko) je doma v rôznych hudobných žánroch a neustále hľadá nové umelecké výzvy, slobodne miešajúc štýly vo svojich tvorivých projektoch komornej hudby.