Igor Herzog

Igor Herzog po štúdiu gitary na konzervatóriách v Žiline a Bratislave pokračoval v štúdiách v Kolíne, Trossingene a Baseli. Od polovice 90. rokov sa venuje hre na dobové brnkacie nástroje - lutnu, arcilutnu a teorbu, spočiatku pod pedagogickým vedením významných osobností, predovšetkým Hopkinsona Smitha na Schole Cantorum Basiliensis. Vďaka rozsiahlemu štúdiu v oblasti historicky poučenej interpretácie vrátane historického a teoretického vzdelania, patrí dnes medzi nemnohých slovenských špecialistov na hudbu obdobia renesancie a baroka, osobitne ako hráč generálneho basu.

Spolupracoval s mnohými slovenskými (Musica Aeterna, Solamente Naturali) i zahraničnými súbormi (Camerata Monteverdi, Cappella del Seicento, Pro Musica Rosario, Selva vocal e instrumental, Camerata Bariloche, De Profundis, Junge Philharmonie Köln, Collegium Marianum, Ensemble 1756) pod taktovkami dirigentov ako Jean-Claude Malgoire, Martin Haselböck, Mario Videla, Gabriel Garrido, Stephen Stubbs, Alberto Balzanelli, Juan Manuel Quintana, Gerardo Gandini, Cristian Hernandez Larguia, Herbert Diehl, Cristina Garcia Banegas, Alejo Pérez a i.

Predstavil sa na domácich festivaloch Dni starej hudby v Bratislave, Bratislavské hudobné slávnosti a v zahraničí na významných festivaloch starej hudby v Royamount (Francúzsko), Bariloche (Argentína), Misiones de Chiquitos (Bolívia), Amherst Early Music Festival (USA). V roku 2010 realizoval pre operný dom Buenos Aires Lirica (Argentína) hudobné naštudovanie Händlovej opery Xerxes. V roku 2011 viedol scénické prevedenie Monteverdiho madrigalov v opernom štúdiu Teatro Argentino de La Plata v Buenos Aires.

Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa venuje tiež pedagogickej činnosti. V Argentíne pôsobil na Conservatorio Beethoven v Buenos Aires a  zároveň viedol interpretačné kurzy na Universidad Nacional de San Juan, na Universidad Catolica Argentina, Národnom univerzitnom hudobnom inštitúte v Buenos Aires, na Patagónskej hudobnej univerzite a gitarovom festivale v San Pedro. Od roku 2006 do 2009 viedol spoločne s Jeffrey Gallom workshop barokovej opery na Instituto Superior de Arte de Teatro Colón v Buenos Aires v Argentíne.