Juraj Tomka

Juraj Tomka sa narodil 28. apríla 1986 v Partizánskom. Študoval hru na husliach v Bratislave v triede Mgr. art. Stanislava Muchu (primárius Moyzesovho kvarteta) a v júni 2012 ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u doc. Jozefa Kopelmana (hra na husliach) a Prof. Jána Slávika, ArtD. (komorná hra). Ukončil taktiež magisterské štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Jána Pospíchala (koncertný majster Wiener Symphoniker), ako aj doktorandské štúdium v Bratislave v triede doc. Alexandra Jablokova, ArtD. S Mucha Quartet navštevuje pravidelné hodiny u Prof. Johannesa Meissla na postgraduálnom štúdiu vo Viedni, ako aj hodiny u Prof. Güntera Pichlera na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride.

Zúčastnil sa na mnohých súťažiach sólovej hry na husliach, ako Kocianova husľová súťaž, Ústí nad Orlicí (Česká republika) – úspešný účastník (1997, 2001, 2002), Detský hudobný festival Jána Cikkera, banská Bystrica – 1. cena (2002), Súťaž slovenských konzervatórií – laureate (2004, 2006, 2007), Yamaha Music Foundation of Europe – držiteľ štipendia (2010). Bol účastníkom husľových majstrovských kurzov vedených slávnymi profesormi a pedagógmi: Husľová dieľňa, Žilina – Jindřich Pazdera; Musica Arvenzis, Dolný Kubín – Vesselin Parashkevov, Jozef Kopelman; The International Holland Music Sessions, Bergen – Serguei Azizian, Isaac Schuldman.

Umelecky spolupracoval v rôznych súboroch a orchestroch. Spomeňme tie najvýznamnejšie: International Youth Symphony Orchestra, Bremen – dir. Heiner Buhlmann, Wiener Jeunesse Orchester – dir. Herbert Böck; European Union Youth Orchestra – dir. Vladimir Ashkenazy; Slovenská filharmónia; Symfonický orchester Slovenského rozhlasu; Capella Istropolitana; Slovenské kvarteto; Klavírne trio Istropolis. Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch na Slovensku a v zahraničí, akými sú Prehliadka mladých skladateľov, Komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Bratislavské hudobné slávnosti, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Konfrontácie, Clarimania Wroclaw, Felix Mendelssohn Music Days Krakow, Albrechtina. Ako sólista účinkoval so sprievodom Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, Symfonickým orchestrom VŠMU, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, Moyzesovým kvartetom, VŠMU Baroque Ensemble a Barokovým komorným orchestrom.