Juraj Tomka

Juraj Tomka absolvoval štúdium husľovej hry na bratislavskom Konzervatóriu v triede Stanislava Muchu (2007), v štúdiu pokračoval na VŠMU u Jozefa Kopelmana, Alexandra Jablokova a Jána Slávika (komorná hra). Zároveň vyštudoval viedenskú Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných interpretačných podujatí – Husľovej dielne v Žiline (Jindřich Pazděra), International Youth Symphony Orchestra v Brémach (Heinrich Buhlmann), Wiener Jeunesse Orchester (Herbert Böck), European Union Youth Orchestra (Vladimir Ashkenazy), Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne (Veselin Paraškevov), The International Holland Music Sessions (Serguei Azizian, Isaac Schuldman). Je laureátom súťaže Husľové talenty v Nižnej a Súťaže študentov slovenských konzervatórií. Ako sólista spoluúčinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, ŠKO Žilina, Symfonickým orchestrom VŠMU, Štátnou filharmóniou Košice, roku 2018 aj so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Ako člen komorných súborov (Klavírne trio Istropolis, Muchovo kvarteto II, Slovenské kvarteto) účinkoval na viacerých festivaloch (Orfeus, Prehliadka mladých skladateľov, Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela, Nová slovenská hudba). V súčasnosti je prvým huslistom sláčikového kvarteta Mucha Quartet, ktoré dosiahlo viaceré úspechy na domácej i zahraničnej pôde a účinkovalo na významných festivaloch. Pôsobí ako pedagóg hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.