Karin Remencová

Karin Remencová absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede Ivana Millera, ďalej pokračovala na VŠMU v Bratislave  ako poslucháčka Idy Černeckej a Františka Perglera. Počas štúdií sa zúčastnila medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Bratislava, kde získala mimoriadnu cenu Haliny Czerny-Stefańskej; na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne sa umiestnila na treťom mieste, vyhrala štipendium firmy Yamaha, taktiež absolvovala niekoľko interpretačných kurzov doma aj v zahraničí.

Účinkovala aj s Košickou filharmóniou a Slovenskou filharmóniou. V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Štátnom konzervatóriu. Ako klavírna spoluhráčka je pozývaná na workshopy, konkurzy a interpretačné súťaže.

Participovala na najnovšom CD flautistky Dagmar Zsapkovej Vice Versa, ako komorná partnerka spolupracovala s Jelou Špitkovou, Luisou Sello, Františkom Törökom, Jozefom Podhoranským, Barborou Gálovou, Karolom Samuelčíkom či Sláčikovým kvartetom města Brna.