Le nuove musiche

Le nuove musiche je barokový súbor, ktorý vznikol v roku 2016 a venuje sa najmä interpretácii raného talianskeho baroka. Le nuove musiche znamená v preklade Nová hudba a prinášať neznámu, teda novú hudbu, je cieľom Le nuove musiche.

Pri interpretácii skladieb, pri ktorých ide často o moderné premiéry, hudobníci využívajú originály, či historické kópie barokových nástrojov.

Obsadenie súboru je absolútne unikátne, podľa požiadaviek barokových skladateľov. Bohato sa využíva chitarrone, baroková gitara, arpa doppia, arcilutna, viola da gamba či barokové husle. Le nuove musiche preto prináša originálne farby a nálady hudby začiatku 17. storočia.

Le nuove musiche má za sebou množstvo koncertov doma i v zahraničí. V roku 2017 sa Le nuove musiche predstavil na festivale v Poľsku a v roku 2018 turné v Nemecku a tiež Poľsku. Súbor pravidelne vystupuje na Slovensku.

Umeleckým vedúcim súboru je Jakub Mitrík.

Le nuove musiche | Facebook

Jakub Mitrík (1987) sa narodil v Spišskej Novej Vsi (SR) a klasickú gitaru študoval na konzervatóriu pod vedením Jozefa Zsapku a neskôr na VŠMU v triede Martina Krajča.

Už počas štúdia gitary, ale najmä po jeho úspešnom ukončení, sa vo svojom štúdiu ďalej zameral na historické nástroje, ako chitarrone/teorba, baroková a renesančná lutna, baroková gitara a arcilutna. V Brne študoval hru na týchto nástrojoch pod vedením Jana Čižmářa a v roku 2018 absolvuje štúdium starej hudby v Brémach (DE) v triede Joachima Helda. V roku 2014 sa zúčastnil interpretačných kurzov pod vedením Paula O´Dette.

Jakub sa tiež aktívne venuje hre na romantickú gitaru a výskumu hudby začiatku 19. storočia z Viedne a jej okolia.

Je vyhľadávaným kontinuovým, ale aj sólovým hráčom a pravidelne účinkuje vo významných slovenských, ale aj zahraničných súboroch ako napríklad: Musica Aeterna, Solamente naturali, Il Cuore Barocco či Bremer Ratsmuzikern.

https://jakubmitrik.com/