Peter Tomko

Peter Tomko sa narodil 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči - hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana  Akadémiu Umení - Fakultu múzických umení v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. V roku 2014 úspešne vykonal prvú atestačnú skúšku pre vyššie odborné vzdelávanie.

Súťažné ocenenia: 1. miesto v krajskej súťaži-Levoča 1995

3. a 2. miesto na súťažiach Slovenských konzervatórií

5. miesto na medzinárodnej súťaži v ČR - Kutná Hora 2000

Titul laureáta a cena prezidenta SR na súťaži v Dolnom Kubíne 2003

Koncertoval v mnohých krajinách Európy, zúčastnil sa na mnohých hudobných festivaloch v krajinách V-4, Chorvátsku, Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Dánsku, Lichtenštainsku a USA. Absolvoval kurzy u osobností ako sú: Jorgos Panetsos, Wolfgang Lendle, Leon Koudelak, Štěpán Rak, Roberto Aussel, John Duarte, Leo Brouwer a Costas Cotsiolis.

Spolupracoval s mnohými inými umelcami a hudobnými telesami, účinkoval ako sólista s akordeónovým orchestrom Košického konzervatória, sólista Štátnej Filharmónie Košice, v telese Due solli - duo s flautou, v zoskúpení interpretujúcom renesančnú a barokovú hudbu-Tomko Quartet, v gitarovom duu Marec-Tomko, v projekte Peter Tomko Kvintet a mnohých iných. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských podujatiach, rovnako ako aj na nahrávkach pre rozhlas a TV. Často spolupracuje aj s umelcami pop, jazz a world-music, Slovenskou filharmóniou Košice a zúčastňuje sa na projektoch a nahrávaniach klasického, scénického, ako aj rôznožánrového charakteru.

Doterajšie koncertné a štúdiové spolupráce - Marián Čekovský, Los Massakeros, Kristína, Glenda Lopez, Ľubica Čekovská, Karin Sarkisjan, Lukáš Adamec, Peter Nagy, Pavol Hamel, Dan Bárta, Twins, Hrdza, Lobo, Observatórium, Rytmus, Ego, Tina, Peter Lipa, Michal Hudák, Henry Tóth, Emil Frátrik, Marcel Buntaj, Ivan Vereš, Martin Valihora, Juraj Burian, Gapa, Katarína Koščová, Martin Husovský, Veronika Rabada, S2g Band, Eniesa, Jazzabel, Bobova diéta, Andreas and the colorband, Anna, Fantalýro, Smooth company, Balkansambel, Lada-vyšívanka, Ingola, Uspávanky, Jančiči, spevácky zbor OMNIA, projekt Svetlo Porozumenia, Poetica musica, Vanesska a mnoho iných...

Venuje sa aj komponovaniu, aranžovaniu a nahrávaniu hudby v oblasti filmu, reklamy, dokumentov a divadla. Je multiinštrumentalista a zberateľ hudobných nástrojov.

V súčasnosti vyučuje na Súkromnej základnej umeleckej škole Krosnianska 6 a na dvoch Konzervatóriách v Košiciach.