Pražské kytarové kvarteto

Pražské kytarové kvarteto bolo založené v roku1984 na pražskom konzervatóriu. Súbor, zložený z laureátov medzinárodných súťaží, si čoskoro získal priazeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je pozývané na významné hudobné festivaly (Praha, Paríž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt...), koncertovalo vo väčšine štátoch Európy, v USA, na Strednom Východe, absolvovalo stovky koncertov v Českej republike. Jeho interpretačné umenie je zaznamenávané na mnohých nahrávkach pre rozhlas, televíziu a na množstve kompaktných diskov.

Odborná kritika oceňuje nielen virtuozitu jednotlivých členov, ale predovšetkým perfektnú súhru, osobitý hudobný výraz kvarteta a vkusný výber repertoáru. Tieto kvality inšpirovali mnohých vynikajúcich českých aj zahraničných skladateľov ku skomponovaniu diel priamo pre tento súbor (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel, ...). Ďalším, nemenej bohatým zdrojom repertoáru sú vlastné transkripcie skladieb rôznych štýlových období.

Marek Velemínský

Vedúci súboru, absolvent Pražského konzervatória (1985) a HAMU v Prahe (1992), žiak prof. Jiřího Jirmala a prof. Štěpána Raka. Laureát gitarovej súťaže v Kutnej Hore (1984) a finalista súťaže Radio-France v Paríži (1985).

Matěj Freml

Absolvent Hudobného gymnázia v Prahe v triede prof. Václava Kučeru (2002), Konzervatória v Pardubiciach u prof. Petra Saidla (2004), ročnej stáže na Hochschule für Musik Franz Listz vo Weimare u prof. Thomasa Müller-Peringa (2008). Absolvent JAMU v Brne v triede prof. Martina Myslivečka a prof. Vladislava Bláhu (2009) a doktorského štúdia tiež na JAMU pod vedením prof. Barbary Marii Willi (2012). Laureát mnohých medzinárodných súťaží: Kutná Hora (2000, 2002, 2004 ), Velbert (2002), Weimar (1999), Erwitte (2008), Belehrad (2003, 2004), Rust (2004), Gorizia (2006 a 2008), Koper (2006), Bratislava (2006), Split (2006). Vyučuje na JAMU v Brne.

Václav Kučera

Absolvent Pražského konzervatória v triede prof. Milana Zelenku (1975), doktorského štúdia na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku (2014), finalista súťaže Radio France v Paríži (1974). Profesor Pražského konzervatória, vedúci jej gitarového oddelenia a profesor gitary na Hudobnom gymnáziu v Prahe.

Patrick Vacík

Žiak prof. Václava Kučeru na Pražskom konzervatóriu, absolvent Konzervatória v Pardubiciach u prof. Petra Saidla (2006) a Musikhochschule Franz Liszt vo Weimare v triede prof. Thomasa Müller-Peringa a prof. Ricarda Galléna (2010). Absolvent doktorského štúdia na HAMU v Prahe pod vedením prof. Štěpána Raka (2015). Laureát mnohých medzinárodných súťaží: Dolní Kubín (2001, 2006), České Budějovice (2001, 2004), Kutná Hora (2002, 2004), Belehrad (2004), Rust (2005), Weikersheim, Gorizia (2008). Profesor Pražského konzervatória.

http://www.pgq.cz/cz/