Radka a Martin Krajčo duo

Hudobné začiatky Radky Krajčovej sú úzko späté s Hudobnou školou v Luboch, kde študovala hru na gitare pod vedením Jaroslava Škopka a Jaroslava Kormundu. Neskôr nadobudla hudobné vzdelanie na Konzervatóriu v Plzni (Antonín Černý) a na VŠMU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1995 v triede Jozefa Zsapku. Už počas štúdia získala ocenenia na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Kutnej Hore a sólovo vystupovala v Čechách a v zahraničí (Belgicko, Nemecko, Rakúsko). Absolvovala viaceré majstrovské kurzy u popredných gitaristov (Vladimír Mikulka, Gordon Crosskey, Martin Mysliveček). Od svojho raného veku sa aktívne venuje komornej hre, čoho doterajším vrcholom je pôsobenie v Bratislavskom gitarovom kvartete, ktorého členkou je od jeho založenia (1995). Súbor úspešne koncertuje po celej Európe (Česká republika, Francúzsko, Grécko, krajiny bývalej Juhoslávie, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Severné Írsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko) a má za sebou niekoľko nahrávok a vystúpení pre televíziu a rozhlas, ako aj nahrávku troch CD („Recital“, 2000, „Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič“, 2009, „Slovak Music for Guitar Quartet“, 2010). Vďaka Bratislavskému gitarovému kvartetu vznikli aj prvé slovenské kompozície pre štyri gitary. Súbor premiéroval diela výrazných osobností slovenskej hudby Petra Breinera, Vladimíra Godára či Ladislava Kupkoviča. Radka spoločne s manželom Martinom realizovala roku 2006 CD nahrávku diel K. J. Mertza pre gitaru a gitarové duo („K. J. Mertz: Guitar Music“ vo vydavateľstve Diskant). Táto historicky prvá nahrávka Mertzových kompozícií na Slovensku zaznamenala pozitívne odozvy v domácej aj zahraničnej odbornej tlači (American Record Guide 07-08/2007). Okrem koncertnej činnosti je Radka Krajčová aktívna aj organizačne a pedagogicky. Jej žiaci pravidelne získavajú ocenenia na domácich aj medzinárodných súťažiach. V súčasnosti vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave.

Martin Krajčo vyštudoval hru na gitare v triede Jozefa Zsapku na bratislavskom Konzervatóriu a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Zúčastnil sa na mnohých európskych majstrovských kurzoch pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Àlexa Garrobého, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Waltera Salina, Luisy Walkerovej a iných významných gitaristov. Ocenenia získal na domácich a medzinárodných súťažiach v Aix-en-Provence, Banskej Bystrici, Bratislave, Kutnej Hore, Sernancelhe a Viedni. Účinkoval na domácich i medzinárodných festivaloch a na koncertoch v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku a Portugalsku. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými orchestrami. Aj ako komorný hráč pracoval s mnohými významnými sólistami a súbormi (Emily Van Evera, Tomáš Janošík, Şefika Kutluer, David Maggioni, Petra Noskiaová, Eugen Prochác, Ján Slávik, Rea Slawiski, Matúš Šimko, Juraj Tomka, Miloš Valent, Moyzesovo kvarteto, Mucha Quartet, Spectrum Quartett a iní). Od roku 1997 je Krajčo členom Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré pravidelne koncertuje na Slovensku, ale účinkovalo už takmer vo všetkých krajinách Európy a ich metropolách. Martin Krajčo sa s manželkou Radkou Krajčovou venuje aj duetovej hre. Je domácim priekopníkom hry na historických nástrojoch 19. storočia. Krajčova diskografia obsahuje sólové diela (Moreno Torroba, Tansman, Mompou, Farkas, Brouwer, Bogdanović, Mertz), gitarové duetá (Mertz) a skladby pre gitarové kvarteto (Breiner, Godár, Kupkovič, Malovec, Rossini, Ravel, Brouwer, Dyens, De Falla, Piazzolla a iní). V roku 2021 realizoval spolu s českým gitaristom Pavlom Steidlom nahrávku kompletnej zbierky Kukuk Josepha Kaspara Mertza (Hudobné centrum). Ako pedagóg hry na gitare pôsobí v súčasnosti na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.