Štěpán Rak

Štěpán Rak – Svetový gitarový virtuóz, skladateľ, profesor pražskej Akadémie muzických umení.

Životná a umelecká dráha Štěpána Raka je podrobne zmapovaná v mnohých encyklopédiách, rozhovoroch pre české i zahraničné televízie, pre rozhlas a množstvo časopisov. Pripomeňme aspoň to najpodstatnejšie z posledného obdobia.

V roku 2000 bol Štěpán Rak menovaný za historicky prvého vysokoškolského profesora gitary Českej republiky. Titul mu udelil prezident Václav Havel.

V roku 2001 bol ako prvý gitarista na svete pozvaný na sólové vystúpenie na slávnom moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Ohlas koncertu, ktorého sa zúčastnili špičky ruského hudobného života, bol mimoriadny a vyústil do ďalšieho pozvania. V tom istom roku vystúpil spoločne s Alfredom Strejčkom v Mexiku s koncertným projektom k pocte J. A. Komenského VIVAT COMENIUS. Bolo to už štvrté spoločné turné týchto umelcov po americkom kontinente.

V roku 2002 vystupuje Štěpán Rak opäť na moskovskom konzervatóriu a na prestížnom svetovom festivale Moskovská jeseň. K sedemdesiatim trom krajinám, ktoré dovtedy so svojou gitarou navštívil, pribudlo v tomto roku ešte Japonsko.

V roku 2003 vychádza spoločná kniha Jaroslavy Urbanovej a Štěpána Raka KYTARA, Má LÁSKA. Je venovaná veľkej osobnosti, zakladateľovi českej gitarovej školy, profesorovi Štěpánovi Urbanovi.

Vo februári 2004 bol Štěpán Rak pozvaný ako prvý český gitarista na koncertné vystúpenie do Číny. V divadle v Pekingu oslnil svojim koncertom "Chvála čaje". V marci 2004 je hosťom medzinárodného gitarového festivalu Svetoví majstri gitary, ktorý sa konal v Kalifornii v USA, kde sa s veľkým ohlasom stretla Rakova celovečerná suita pre sólovú gitaru "Dvacet tisíc mil pod mořem".

Počas roku 2005 navštívil so svojou gitarou množstvo krajín a veľa miest v Českej republike v rámci osláv svojho jubilea.

V novembri 2006 bol Štěpán Rak obdarovaný svetovým unikátom z diela sochára Jana Řeřichu, kamennou gitarou. Táto gitara má výnimočné rezonančné vlastnosti, ktoré Štěpán Rak využíva vo svojom projekte KYTAROTERAPIE.

Koncom novembra 2007 oslávil koncertom na HAMU spolu so svojimi absolventami štvrťstoročie gitary, ktorú v roku 1982 na HAMU založil. Významným okamihom bolo vystúpenie 4. 11. 2007 vo Florencii v Galérii Uffizi, kde spoločne s Alfredom Strejčkom predviedli Komenského "Obecnou poradu" pred obrazom Komenského od samotného Rembrandta. V decembri následne došlo k vydaniu výberu z diela Komenského "Obecné porady o nápravé věcí lidských", ktorú obaja umelci pokrstili.

Štěpán Rak je osobnosťou, ktorá si svojich poslucháčov podmaní intenzitou precítenia, interpretačným majstrovstvom a absolútnym splynutím interpreta a skladateľa v jednej osobe, s dušou hudby.

www.stepanrak.cz