Zoran Dukić

Zoran Dukić (1969, Záhreb) vystupoval s gitarou už ako šesťročný. Dnes je jedným z najvýznamnejších klasických gitaristov súčasnosti. Jeho koncertné vystúpenia, či už ako sólistu alebo s orchestrom, zanechávajú v publiku aj kritike dlhodobé dojmy. Vystupoval v najprestížnejších koncertných sálach na celom svete, ako sú Palau de la Musica v Barcelone, Carnegie Hall v New Yorku, Concert Gebouw v Amsterdame alebo Čajkovského sála v Moskve.

"Strhujúci koncert... publikum bolo na nohách už po prvej skladbe... fenomenálny večer" GEVELSBERGER ZEITUNG, Nemecko

"... po dvoch minútach publikum nedýchalo,... sláčikový génius zo Záhrebu ukázal technickú brilantnosť aj nehu,... s umeleckým potenciálom a výrazovou silou samotného života,... Toto je hudobník, nie gitarista." KÖLNISCHE RUNDSCHAU, Nemecko

"...Umelec s výnimočnou citlivosťou... skrinka výrazových pokladov... aká bezprostrednosť komunikácie prostredníctvom hudby... skutočne nezabudnuteľný večer." NOVI LIST, Chorvátsko

Absolvoval Hudobnú akadémiu v Záhrebe u Darka Petrinjaka a štúdium u Huberta Käppela na Hochschule für Musik v Kolíne nad Rýnom.

Počas svojich súťažných rokov "tour de force" (1990 - 1997) vyhral Zoran Dukić ohromujúci počet súťaží, pričom je jediným gitaristom, ktorý vyhral obe súťaže "Andrés Segovia", v Granade a v Palma de Mallorca. Preukázal úžasné majstrovstvo v širokej škále hudobných období a štýlov, okrem iného vyhral aj súťaže venované "Fernandovi Sórovi", "Manuelovi Poncemu", "Manuelovi de Falla", "Franciscovi Tárregovi". Na najväčšej španielskej gitarovej súťaži v Madride, ktorej patrónom je kráľovská rodina, získal okrem prvej ceny aj špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu španielskej hudby (prvýkrát udelenú inému ako španielskemu interpretovi). Na mnohých súťažiach ho vybralo samotné publikum na cenu verejnosti, čo je samozrejmým dôkazom jeho prirodzenej schopnosti komunikovať prostredníctvom hudby.

"...akú má silu upútať pozornosť publika!" VIOLÃO INTERCAMBIO, Brazília

"Stotožnenie sa so samotnou podstatou hudobného diela a úspešné sprostredkovanie vlastnej vízie publiku je najvyšším úspechom koncertného umelca. Zoran Dukic má tieto vlastnosti vrodené." VIJENAC, Chorvátsko

Jeho vystúpenia na piatich kontinentoch inšpirovali mnohých skladateľov, aby mu venovali svoje diela. Jeho premiéry novej hudby umocňuje obdiv k súčasnému hudobnému prejavu. V jeho programoch sa okrem mnohých iných objavujú diela Takemitsua, Henzeho, Reilyho, Cartera či Gubaidulina. Absolvoval aj turné s celými Bachovými programami, v ktorých uviedol kompletné cykly lutnových, husľových alebo violončelových suit. Hudba J. S. Bacha je stále ústredným bodom jeho hudobného života.

" Aký vrchol interpretačných schopností... Jeho poňatie barokového štýlu nesie pečať autenticity... petrifikujúcej istoty..." EL CORREO DE ANDALUCIA, Španielsko

Jeho majstrovstvo nástroja najlepšie vystihujú nasledujúce citáty:

"skutočný umelec, hudobník, ktorého rozmer presahuje nadštandardné ovládanie nástroja... Úrovňou svojej virtuozity a vulkanickej fantázie vyvolal takmer stav delíria" CANARIAS 7, Španielsko

"...Majster-virtuóz, ktorý sa v každom prípade vyhýba snahe o efekt, prázdnej virtuozite... So svojím nástrojom zaobchádza s intímnou citlivosťou a ctí si teplý a ušľachtilý zvuk gitary... Je popredným gitaristom svojej generácie." ONLINE MUSIK MAGAZIN, Nemecko

"...Majster nástroja, ktorý žiari vo virtuóznych momentoch rovnako ako v tých intímnych. Zvukovosť, ktorú vytvára zo svojej gitary, je rovnako obdivuhodná ako jeho výrazová paleta a elegancia."

EL NORTE, Mexiko

"...vždy majster svojho nástroja, Dukic znova a znova predviedol veľkolepú virtuozitu spolu s veľkou zrelosťou a silnou inšpiráciou." IL GAZZETTINO, Taliansko

Keďže je výnimočne nadšený a oddaný učiteľ, jeho pedagogická činnosť je rovnako pôsobivá. Po vyučovaní na Escuela Superior v Barcelone a na Hochschule Für Musik v Aachene v súčasnosti vyučuje na Kráľovskom hudobnom konzervatóriu v Haagu a ako hosťujúci umelec na Royal Welsh College v Cardiffe. Vychoval generácie mladých klasických gitaristov a vedie jednu z najúspešnejších tried v Európe. Okrem toho pravidelne vedie majstrovské kurzy po celom svete a je často pozývaným hosťom mnohých gitarových festivalov. Zoran Dukic je tiež veľmi aktívnym komorným hráčom a členom "Európskeho gitarového kvarteta" a dua s Aniellom Desideriom. Od roku 2011 je umelcom spoločnosti D'Addario.

Nahral kompaktné disky pre vydavateľstvá v Nemecku, Španielsku, Belgicku, Brazílii, Holandsku, Chorvátsku a Kanade.

"Hudobník s energiou a silou vyhradenou len pre velikánov... jeho spôsob vibráta pri niektorých tónoch ide priamo do srdca... jeho zvukovosť, inšpirácia a lyrizmus dokážu pohnúť horami... Llobet, Pujol, Segovia, Presti sú späť!" CAHIERS DE LA GUITARE, Francúzsko

"...Dukic je bez preháňania jedným z najlepších gitaristov súčasnosti a jedným z najlepších hudobníkov, akých kedy Chorvátsko malo... Dych vyrážajúca virtuozita, fascinujúce úrovne dynamiky, ohromujúca krása a čistota tónu a neuveriteľná koncentrácia a sústredenosť, keď sa ponára do hlbín ducha hudby a vracia nám jej metafyzický rozmer zamaskovaný a zahalený do zvuku." ZAREZ, Chorvátsko

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Zoran Dukic guitar | Facebook