Majstrovské kurzy, prednášky, besedy

Dátum konania: 
od streda, 19 jún, 2019 - 08:30 do piatok, 21 jún, 2019 - 12:00
Miesto konania: 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

POZOR, ZMENA PROGRAMU!

BESEDA S EDINOM KARAMAZOVOM SA PRESÚVA NA POOBEDIE, 13:00

 

PROGRAM

19. 06. 2019 (streda)
 

8:30 - 9:30 - prezentácia účastníkov

9:30 - Michał Nagy- majstrovské kurzy (3 lekcie á 45 min.)

13:00 - 14:00 - prezentácia účastníkov

14:00 - Michał Nagy- majstrovské kurzy (4 lekcie á 45 min.)

 
20. 06. 2019 štvrtok)
 

8:30 - 9:30 - prezentácia účastníkov

9:30 - Aniello Desiderio - majstrovské kurzy (3 lekcie á 45 min.)

9:30 - Umelecké vzdelávanie v Poľsku - Michał Nagy - beseda - PRE PEDAGÓGOV ZUŠ

11:30 - Ozvučenie ako podpora umeleckého výkonu žiakov - Matúš Petrík - prednáška a prezentácia - PRE PEDAGÓGOV ZUŠ

14:00 - Aniello Desiderio - majstrovské kurzy (4 lekcie á 45 min.)

14:30 - Metodika vyučovania žiakov prípravných a nižších ročníkov ZUŠ - tipy a trendy - Miloš Tomašovič - interaktívna prednáška - PRE PEDAGÓGOV ZUŠ

 
21. 06. 2019 (piatok)
 
13:00 - "Na slovíčko" s Edinom Karamazovom - beseda

 

PREDAJNÉ VÝSTAVY

19. - 21. 6. 2019 - MUSICMANIA - gitary a príslušenstvo

20. 6. 2019 - Richard Bönde - Gitarová čítanky a iné autorské edície pre žiakov ZUŠ

 

Účastnícke poplatky:

 

25,- eur - aktívna účasť na majstrovských kurzoch: Michał Nagy, Aniello Desiderio - garantovaná 1 lekcia (45 min.)
+ certifikát o absolvovaní majstrovských kurzov vydaný Spoločnosťou J. K. Mertza
+ pasívna účasť na všetkých festivalových prednáškach a kurzoch v dňoch 19. - 21. 6.
+ vstupenka na festivalový dvoj-koncert "Večer víťazov" 20. 6. o 17:00 a 19:00 v Koncertnej sieni Klarisky
 
16,- eur - pasívna účasť na všetkých festivalových prednáškach a kurzoch v dňoch 19. - 21. 6.
+ vstupenka na festivalový dvoj-koncert "Večer víťazov" 20. 6. o 17:00 a 19:00 v Koncertnej sieni Klarisky
 
12,- eur - PRE PEDAGÓGOV ZUŠ - účasť na pedagogických prednáškach 20. 6.,
+ certifikát o absolvovaní odborného pedagogického vzdelávania vydaný Spoločnosťou J. K. Mertza
+ pasívna účasť na majstrovských kurzoch dňa 20. 6. - Aniello Desiderio
+ vstupenka na festivalový dvoj-koncert "Večer víťazov" 20. 6. o 17:00 a 19:00 v Koncertnej sieni Klarisky
 
Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie, stravu a vstupné na festivalové koncerty (s výnimkou dvoj-koncertu 20. 6.).
V prípade záujmu ponúkame pomoc pri zjednaní ubytovania a stravy.
 

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 14. 6. 2019

Uzávierka pre aktívnu účasť na majstrovských kurzoch - po naplnení tried (16 lekcií), najneskôr 14. 6. 2019. Potom bude možné prihlásiť sa len pasívne.

Prihláška je akceptovaná až po úhrade účastníckeho poplatku.

 

Účastnícky poplatok sa uhrádza prevodom na účet:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX

Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov - LEN V PRÍPADE PASÍVNEJ ÚČASTI A ÚČASTI NA PEDAGOGICKÝCH PREDNÁŠKACH!