Sprievodné podujatia

Dátum konania: 
od nedeľa, 26 jún, 2022 - 09:00 do piatok, 1 júl, 2022 - 17:00
Miesto konania: 
Bratislava

 

MAJSTROVSKÉ KURZY

27. - 30. 6. 2022
Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1 / Konzervatórium Bratislava, Konventná 4, Bratislava
 
ZORAN DUKIĆ (HR)  - 27. - 28. 6., Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1
9:00 - prezentácia účastníkov
9:30 - 12:00 /  13:30 - 16:00 - majstrovské kurzy 
 
ZSÓFIA BOROS (HU) - 28. 6., Konzervatórium, Konventná 4, Bratislava
13:00 - prezentácia účastníkov
13:30 - 16:30 - majstrovské kurzy
 
ARIEL ABRAMOVICH (AR) - 29. 6. (stará hudba, lutna, vihuela), Konzervatórium, Konventná 4, Bratislava
9:00 - prezentácia účastníkov
9:30 - 12:30 - majstrovské kurzy
 
ANIELLO DESIDERIO (IT) - 29. - 30. 6., Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1
9:00 - prezentácia účastníkov
9:30 - 12:00 / 13:30 - 15:00 - majstrovské kurzy
 
PETRA POLÁČKOVÁ (CZ) - 30. 6., Konzervatórium, Konventná 4, Bratislava
9:00 - prezentácia účastníkov
9:30 - 12:30 - majstrovské kurzy
 

PEDAGOGICKÉ PREDNÁŠKY A SEMINÁRE

26. - 28. 6. 2022
Konzervatórium Bratislava, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, koncertná sála
 
26. 6. 2022 
8:30 - 9:30 - prezentácia účastníkov
9:30 - 12:30 - Prednáška: TATIANA STACHAK (PL): Simultánny rozvoj techniky a muzikality žiaka od počiatočného vyučovania.
14:00 - 18:00 - Praktické aktivity
 
27. 6. 2022
8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov
9:00 - 12:00 - Prednáška: TAŤÁNA KLÁNSKÁ (CZ): Rola pedagóga a jej špecifiká vo výučbe hry na gitaru pri príprave žiakov na verejné vystúpenia.
14:00 - 16:30 - Praktické aktivity
 
28. 6. 2022
8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov
9:00 - 12:00 - Prednáška: MILOŠ TOMAŠOVIČ (SK): Analýza gitarových škôl a gitarovej literatúry z hľadiska ich využiteľnosti v úvodných ročníkoch ZUŠ.
14:00 - 16:30 - Praktické aktivity
 
Pedagogické prednášky a semináre sú súčasťou akreditovaného vzdelávacieho programu pre pedagógov ZUŠ. Viac informácií TU
Pre účastníkov akreditovaného vzdelávania pedagógov je pasívna účasť na vzdelávacích aktivitách v dňoch 29. - 30. 6. ZDARMA.
V prípade záujmu o aktívnu účasť - 1 lekciu s lektorom vyučujúcim v dňoch 29. - 30. 6. je potrebné odoslať prihlasovací formulár - info nižšie.
 

ĎALŠÍ SPRIEVODNÝ PROGRAM

26. - 30. 6. 2022
besedy, prezentácie...
 
***

POPLATKY

 
AKTÍVNA účasť  – účastnícky poplatok 30€ (za účastníka alebo zoskupenie)
V prípade aktívnej účasti sú garantované 2 individuálne vyučovacia lekcie v trvaní cca. 40 minút.
V cene poplatku je zahrnutá pasívna účasť na všetkých sprievodných podujatiach festivalu. Účasť na pedagogických prednáškach je umožnená bez nároku na získanie osvedčenia o inovačnom vzdelávaní.
 
PASÍVNA účasť – účastnícky poplatok 15€
V cene poplatku je zahrnutá pasívna účasť na všetkých sprievodných podujatiach festivalu. Účasť na pedagogických prednáškach je umožnená bez nároku na získanie osvedčenia o inovačnom vzdelávaní.
 
Účastnícke poplatky nezahŕňajú ubytovanie, stravu a vstupné na festivalové koncerty. 
Aktívnym aj pasívnym účastníkom sprievodných podujatí bude umožnený voľný vstup na koncerty o 17:00, ak to dovolia kapacitné možnosti hľadiska.
 
PEDAGÓG - AKTÍVNA účasť – účastnícky poplatok 15€
V cene poplatku je zahrnutá 1 individuálna lekcia s lektorom v dňoch 29. - 30. 6. 
 
STARÁ HUDBA - AKTÍVNA účasť – účastnícky poplatok 15€ (za účastníka alebo zoskupenie)
V cene poplatku je zahrnutá 1 individuálna lekcia 29. 6. s Arielom Abramovichom (lutna/vihuela/gitara-stará hudba) alebo Perrine Devillers (spev). 
 
STARÁ HUDBA - AKTÍVNA účasť + VSTUPENKA – účastnícky poplatok 20€
V cene poplatku je zahrnutá vstupenka na koncert 28. 6. EL PARNASSO a 1 individuálna lekcia 29. 6. s Arielom Abramovichom (lutna/vihuela/gitara-stará hudba) alebo Perrine Devillers (spev). 
 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 22. 06. 2022

V prípade naplnenia kapacít na aktívnu účasť na majstrovských kurzoch pred týmto dátumom bude možné prihlásiť sa len pasívne.
Prihláška je považovaná za záväznú po úhrade účastníckeho poplatku.
 
Študenti umeleckých škôl ukrajinskej národnosti majú účastnícke poplatky odpustené v plnej výške. Prihlášku je ale potrebné odoslať kvôli rezervácii miesta.
 
Účastnícky poplatok pošlite na účet Spoločnosti J. K. Mertza najneskôr 22. 06. 2022:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX
Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
 
Účastnícky poplatok za pasívnu účasť je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov.
 
Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami podujatia a súhlasíte so spracovaním osobných údajov – výhradne pre potreby organizátora podujatia a v súvislosti s jeho usporiadaním.  

 

***

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu.

Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Zahraničnými partnermi podujatia sú Via musica ad beatum z.s. (Česká republika) a Vydavateľstvo EUTERPE (Poľsko).

   

Vzdelávacie aktivity pre pedagógov sa konajú v spolupráci s ZUŠ Júliusa Kowalského a Konzervatóriom v Bratislave.