37. ročník

37. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

V roku 2012 sa uskutočnil 37. ročník Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza. V dňoch 18. až 23. júna prebiehal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a na Hudobnej a tanečnej fakulte bohatý program podujatia. Medzi pozvanými hosťami boli špičkoví umelci z Brazílie, Maďarska, Kuby, Rakúska, Slovenska, Španielska a Spojených štátov amerických.

Okrem večerných koncertov je súčasťou festivalu aj 8. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže J.K. Mertza, semináre, kurzy a výstavy.

Festival sa konal už tradične ako súčasť Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava. Prebiehal v priestoroch a miestach bratislavského historického centra, ktoré dotvára atmosféru, súvisiacu s odkazom bratislavského rodáka J. K. Mertza – významnej osobnosti gitarového umenia európskeho rozmeru.

PROGRAM 37. ročníka:

Koncerty

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave

18. 6. József Eötvös (Maďarsko)

19. 6. Martin Krajčo, Miloš Valent (Slovensko), Emily Van Evera (USA) 

20 .6. Fábio Zanon (Brazília)

21. 6. Marco Tamayo (Kuba – Rakúsko)

22. 6. Finále 8. ročníka medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

23. 6. Maria Esther Guzmán (Španielsko)

Mimoriadny hosť festivalu: Masaki Sakurai (Japonsko)

8. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

19. – 23. júna 2012, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Finalisti: Eliška Balabánová (Česká republika), Cristian Gramecs (Rumunsko), Ekachai Jearakul (Thajsko), Karol Samuelčík (Slovensko)

Delenú 1. cenu získali Ekachai Jearakul (Thajsko) a Karol Samuelčík (Slovensko)

 

Sprievodné podujatia festivalu

 

18. – 23. júna 2012, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Majstrovské kurzy a semináre: József Eötvös, Marco Tamayo, Fábio Zanon, Dagmar a Jozef Zsapka

Predajná výstava notového materiálu, kníh pre gitaru, CD, DVD, gitarových strún - vydavateľstvo CHANTERELLE

 

Autor fotografií: Jozef Uhliarik - Agentúra JUH