Podporte nás percentom z Vašich daní

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu v podobe 2% z dane, a aj vďaka týmto prostriedkom zrealizovať ďalší ročník Gitarového festivalu J. K. Mertza.
 
Každému darcovi, ktorý sa preukáže potvrdením o poukázaní 2% dane v prospech Spoločnosti J. K. Mertza venujeme ako poďakovanie 2 voľné vstupenky na koncert podľa vlastného výberu.
 
Vychutnajte si krátke videoklipy z posledných troch ročníkov Gitarového festivalu J. K. Mertza:
45. ročník:
 

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby

1. Pokiaľ si nezostavujete daňové priznanie sami, do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona podľa inštrukcií na tlačive:

a) Údaje o daňovníkovi:
- riadky 01 - 11 - Vaše osobné údaje
- riadok 12 - výška Vašej zaplatenej dane - suma z riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane
- riadok 13 - 2% z Vašej zaplatenej dane - suma vypočítaná zo sumy z riadku 12 - túto vynásobíte číslom 0,02, výsledok zaokrúhlite na 2 desatinné miesta (1-4 nadol, 5-9 nahor). Minimálna suma, ktorá sa dá poukázať je 3 eurá.

b) Údaje o prijímateľovi

- riadky 15-16 - Naše údaje:
IČO: 42131570
Obchodné meno/názov: Spoločnosť J. K. Mertza
 
(Na starších tlačivách vyhlásenia sa vyžadovali aj dodatočné informácie:
Právna forma: občianske združenie
Ulica:  Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Číslo: 11B
PSČ:  831 01
Obec: Bratislava)

- Ak súhlasíte so zaslaním údajov o Vašom mene a adrese do nášho združenia, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad nám zašle informáciu, že ste Váš podiel zaplatenej dane poukázali práve do nášho združenia. Pozn.: daňový úrad nám neoznámi sumu podielu zaplatenej dane

6. Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete na Zistenie miestnej... - PFS (financnasprava.sk)

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech nášho združenia.

Nižšie si môžete stiahnuť potrebné tlačivá vo formáte pdf, a taktiež editovateľné pdf tlačiva vyhlásenia s predvyplnenými našimi údajmi, do ktorého stačí už len doplniť tie Vaše. Vyhlásenie je možné vyplniť aj online na webstránke finančnej správy: V2Pv21 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021 (financnasprava.sk)
(Tlačivo Potvrdenie je zaplatení dane je štandardne súčasťou daňového priznania, ktoré si podávate sami alebo Váš zamestnávateľ.)

ĎAKUJEME!

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

1.Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 2% z dane.

3. Na strane č.12 v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše údaje:

IČO: 42131570
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Spoločnosť J. K. Mertza
Ulica:  Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Číslo: 11B
PSČ: 831 01
Obec: Bratislava

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

ĎAKUJEME!