Podporte nás percentom z Vašich daní

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu v podobe 2% z dane, a aj vďaka týmto prostriedkom zrealizovať ďaľší ročník Gitarového festivalu J. K. Mertza.
 
Každému darcovi, ktorý sa preukáže potvrdením o poukázaní 2% dane v prospech Spoločnosti J.K.Mertza venujeme ako poďakovanie 2 voľné vstupenky na koncert podľa vlastného výberu.
 
Vychutnajte si krátke videoklipy z posledných troch ročníkov Gitarového festivalu J. K. Mertza:
45. ročník:
 

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby

1. Pokiaľ si nezostavujete daňové priznanie sami, do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona podľa inštrukcií na tlačive:

a) Údaje o daňovníkovi:
- riadky 01 - 11 - Vaše osobné údaje
- riadok 12 - výška Vašej zaplatenej dane - suma z riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane
- riadok 13 - 2% z Vašej zaplatenej dane - suma vypočítaná zo sumy z riadku 12 - túto vynásobíte číslom 0,02, výsledok zaokrúhlite na 2 desatinné miesta (1-4 nadol, 5-9 nahor). Minimálna suma, ktorá sa dá poukázať je 3 eurá.

b) Údaje o prijímateľovi

- riadky 15-16 - Naše údaje:
IČO: 42131570
Obchodné meno/názov: Spoločnosť J. K. Mertza
 
(Na starších tlačivách vyhlásenia sa vyžadovali aj dodatočné informácie:
Právna forma: občianske združenie
Ulica:  Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Číslo: 11B
PSČ:  831 01
Obec: Bratislava)

- Ak súhlasíte so zaslaním údajov o Vašom mene a adrese do nášho združenia, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad nám zašle informáciu, že ste Váš podiel zaplatenej dane poukázali práve do nášho združenia. Pozn.: daňový úrad nám neoznámi sumu podielu zaplatenej dane

6. Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zisteniemiestnej-prislusnost

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech nášho združenia.

NIžšie si môžete stiahnuť potrebné tlačivá vo formáte pdf, a taktiež editovateľné pdf tlačiva vyhlásenia s predvyplnenými našimi údajmi, do ktorého stačí už len doplniť tie Vaše.
(Tlačivo Potvrdenie je zaplatení dane je štandardne súčasťou daňového priznania, ktoré si podávate sami alebo Váš zamestnávateľ.)

ĎAKUJEME!

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

1.Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 2% z dane.

3. Na strane č.12 v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše údaje:

IČO: 42131570
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Spoločnosť J. K. Mertza
Ulica:  Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Číslo: 11B
PSČ: 831 01
Obec: Bratislava

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

ĎAKUJEME!