40. ročník

40. MEDZINÁRODNÝ GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

24. - 29. jún 2015

KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI BRATISLAVA 2015

Pod záštitou Ministra kultúry SR Marka Maďariča
Festival realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Organizátor festivalu: Spoločnosť J. K. Mertza
Spoluorganizátor festivalu: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Partneri festivalu: Ministerstvo kultúry SR, Mesto Bratislava, Veľvyslanectvo USA v Bratislave, Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave, Grantový program Ars Bratislavenis, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Združenie pre klasickú gitaru, Rádio Devín – RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, DoubleP-perfect print, Nadácia Tatrabanky, ALBRECHT FORUM, o.z., Hudobný život, In BA, Bratislava Tourist Board, Masmedialne.info, Podujatie.sk, Citylife.sk

HLAVNÝ PROGRAM

OTVÁRACÍ KONCERT - 24. jún – 19.00, Koncertná sieň Klarisky
Dagmar & Jozef Zsapka, Bratislavské gitarové kvarteto (Slovensko)

 

MLADÍ VIRTUÓZI - 25. jún – 19.00, Koncertná sieň Klarisky
Xavier Jara (USA), Andrea De Vitis (Taliansko)

 

DVE STOROČIA ŠPANIELSKEJ GITARY - 26. jún – 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
José Miguel Moreno (Španielsko) – vihuela, baroková gitara

J. K. MERTZ – GITAROVÉ DUETÁ - 27. jún – 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Raphaella Smits, Adrien Brogna (Belgicko)

 

POCTA LEOVI BROUWEROVI - 28. jún – 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Costas Cotsiolis (Grécko),

Jozef Zsapka, Boris Lenko, Cappella Istropolitana, Bratislavské gitarové kvarteto (Slovensko)

 

SPRIEVODNÉ KONCERTY

GITAROVÝ FESTIVAL V ZÁHRADE ALBRECHTOVCOV - 21. jún – 17. 00, Záhrada Domu Albrechtovcov, Kapitulská 1
Bratislavské gitarové kvarteto, absolventi a poslucháči HTF VŠMU a Konzervatória v Bratislave
v spolupráci s O.Z. Albrechtforum

LEO BROUWER V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRII - 1. júl – 18.00, Esterházyho palác SNG
Bratislavské gitarové kvarteto, Eugen Prochác a hostia

v spolupráci so SNG

ĎALŠIE SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Vzdelávanie, semináre, prednášky, kurzy - 26. – 29. jún, HTF VŠMU

Leo Brouwer – gitarista, skladateľ a dirigent, ktorý patrí k najvýznamnejším hudobníkom 20. storočia
José Miguel Moreno – celosvetovo uznávaný odborník na problematiku renesančnej a barokovej španielskej hudby
Raphaella Smits – sa dlhodobo venuje ranoromantickej hudbe pre gitaru, medzi jej priority vždy patrila hudba J. K. Mertza
Costas Cotsiolis – renomovaný virtuóz a pedagóg, medzi jeho priority vždy patrila hudba Lea Brouwera
Andrea De Vitis – majstrovské kurzy

Tento rok oslavuje Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza svoje 40. výročie. Okrúhle jubileá sú vhodnou príležitosťou na bilancovanie a hodnotenie. Z nášho hľadiska sa zdá asi najzaujímavejšie postaviť históriu festivalu do kontextu s dávnejšou minulosťou, s dobou, v ktorej žil aj Kaspar Mertz, a s miestami, na ktorých sa vyskytoval. Mertz, narodený roku 1806, študoval na Vyššom kráľovskom benediktínskom gymnáziu, ktoré v tom čase sídlilo v kláštore Klarisiek. Koncertný život mesta Prešporok (dnešnej Bratislavy) bol spätý s činnosťou Cirkevného hudobného spolku, ktorého bol Mertz členom a archivárom. Koncerty spolku, na ktorých aj on pravidelne hrával, sa zvykli konať najmä v priestoroch Paláca uhorského snemu na Michalskej ulici (v dnešnej budove Univerzitnej knižnice), ale výnimočne aj v iných priestoroch: napríklad 2. júna 1839 v sále Reduty alebo 27. júla 1851 v Primaciálnom paláci; na oboch akadémiách sa zúčastnil aj Kaspar Mertz. Okrem spolkových produkcií Mertz spoluúčinkoval napríklad na koncertoch svetoznámeho klaviristu Johanna Nepomuka Hummela (20. júna 1834 v Pálffyho paláci) alebo klaviristky Caroline Rothmayerovej (29. júna 1839 v Župnom dome). Na druhej strane, Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, založený roku 1976, sa spočiatku konal v priestoroch Univerzitnej knižnice (v časoch Mertza Palác uhorského snemu), neskôr na nádvorí Starej radnice, v Koncertnej sieni Klarisky (vtedajší kláštor Klarisiek), či posledné roky v Primaciálnom paláci. Termín festivalu sa už tradične spája so začiatkom bratislavského Kultúrneho leta – t. j. v júni alebo začiatkom júla. Pri takomto bilancovaní sa zdajú priestorové či termínové zhody prinajmenšom pozoruhodné. Treba však poznamenať, že vyššie uvedené údaje o Mertzovej minulosti vyplynuli z výskumu posledných rokov a mnohé fakty neboli organizátorom festivalu počas prvých rokov jeho existencie známe. Za štyri desaťročia festival hostil desiatky gitaristov i hráčov na iných strunových nástrojoch či ďalších hudobníkov nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, a vydobyl si pevnú pozíciu medzi podobnými festivalmi, vybudoval si stabilné poslucháčske zázemie. Verme, že Mertzov „patronát“ nad festivalom mu zabezpečí priaznivý vývoj aj v budúcnosti. (text: Martin Krajčo)

Autor fotografií: Roman Spišiak - Agentúra JUH