Kontakt

Všeobecné informácie ohľadom festivalu:

festival.jkmertz.info@gmail.com

 

Organizátor festivalu:

Spoločnosť J. K. Mertza - občianske združenie

Sídlo: Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava - Nové Mesto

IČO: 42131570, DIČ: 2022558208

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX

 

Riaditeľ festivalu: Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. - štatutárny zástupca a člen správnej rady Spoločnosti J. K. Mertza

+421 903 951 618