40. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

40. ročník

40. MEDZINÁRODNÝ GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

24. - 29. jún 2015

KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI BRATISLAVA 2015

Pod záštitou Ministra kultúry SR Marka Maďariča
Festival realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR