Adam Svitač

Adam Svitač sa začal venovať gitare v 14 rokoch. Vyštudoval konzervatórium v Nitre a v Bratislave. V júni 2020 ukončil štúdium na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave pod vedením doc. Martina Krajča, ArtD. V roku 2018/2019 študoval u popredného španielskeho gitaristu prof. Marca Socíasa v španielskom San Sebastiáne. Od roku 2023 nastúpil na doktorandské štúdium do triedy doc. Martina Krajča, ArtD. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zároveň na VŠMU pôsobí ako pedagóg Alexandrovej techniky, ktorú vyštudoval v Alexander Technique Centre Vienna.

Adam je účastníkom a finalistom rôznych medzinárodných súťaží International Guitar Festival Pleven (Bulharsko), International Guitar Competetion Enrico Mercetalli Gorizia (Taliansko), GuitarFestival Rust (Rakúsko), Festival Ivana Ballu Dolný Kubín (Slovensko).Počas štúdia sa aktívne zúčastnil mnohých majstrovských kurzov doma i v zahraničí pod vedením: Lea Brouwera (Kuba), Sergia Assada (Brazília), Pavla Steidla (Česká Republika), Costasa Cotsiolisa (Grécko) Fabia Zanona (Brazília), Marca Tamaya (Kuba), Marca Socíasa (Španielsko), Jozefa Eotvosa (Maďarsko) a ďalších. Taktiež sa pravidelne zúčastňuje zahraničných stáží v španielskom San Sebastiáne v triede prof. Marca Socíasa a na nemeckej univerzite Hochschule fur Musik Franz Liszt vo Weimare u prof. Ricarda Galléna.