Vzdelávanie 2024

Dátum konania: 
od sobota, 22 jún, 2024 - 13:00 do streda, 26 jún, 2024 - 17:00
Miesto konania: 
ZUŠ J. Kowalského, Židovská 1, Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1, Bratislava

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ZUŠ

Fyziológia a mentálne aspekty výučby hry na gitare na základných umeleckých školách.
Študijné zameranie: hra na gitare
Termín prezenčného vzdelávania: 23. - 25. 6. 2024
 • začiatok: 23. 6. 2024 o 9:00 hod., záver: 25. 6. 2024 o 21:00 hod.
Miesto konania: ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava a koncertné priestory v Starom Meste (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov)
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30 hodín prezenčne, 20 dištančne)
Účastnícky poplatok60,00 EUR  
Poplatok zahŕňa účasť na vybraných podujatiach 48. Gitarového festivalu J. K. Mertza:
 • vstupné na koncerty v dňoch 23. – 25. 6. 2024
Poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Uzávierka prihlášok: 14. jún 2024, alebo po naplnení maximálnej kapacity 60 účastníkov

Vzdelávací program je určený učiteľom hlavného predmetu hra na gitare na základných umeleckých školách.
Autormi programu sú doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Vysoká škola múzických umení, Bratislava), Mgr. art. Radka Krajčová. (Konzervatórium v  Bratislave), renomovaní odborníci, interpreti a členovia Spoločnosti J. K. Mertza. a Mgr. art. Ladislav Kamocsai (pedagóg a riaditeľ ZUŠ J. Kowalského). Inovačné vzdelávanie bude ukončené prezentáciou záverečnej práce pred trojčlennou komisiou.

Hosťujúci lektori:

 • Borbála SERES (Maďarsko)
 • Eva MAREKOVÁ (Slovenská republika)
 • Zoltán SÝKORA (Slovenská republika)
 • Ozren MUTAK (Česká republika)
 • Marek NOSAL (Poľsko)

Témy prednášok:

 • Borbála Seres: Úloha mentálneho tréningu pri efektívnej príprave na vystúpenie.
 • Eva Mareková: Fyziológia hráča, možnosti zníženia svalového napätia a preťaženia. 
 • Zoltán Sýkora: Dopad prežívania na telo (Ja a moja tréma...) 
 • Ozren Mutak: Metodické postupy v oblasti techniky gitarovej hry a aplikácia výrazových prostriedkov v procese výučby.
 • Marek Nosal: Gitarová tvorba poľských skladateľov.

Vzdelávací program sa realizuje na základe oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. februára 2022. Inovačné vzdelávanie zvyšuje kvalifikáciu cieľovej skupiny pedagógov, na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii. ZUŠ Júliusa Kowalského vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

***

MAJSTROVSKÉ KURZY - PREDNÁŠKY

22. - 26. 6. 2024

bližšie informácie čoskoro...

***

PREZENTÁCIE  A PREDAJNÉ VÝSTAVY

23. - 25. 6. 2024

LOPATIČ GUITARS - majstrovské gitary (Slovinsko)

MUSIC MANIA - Hudobné nástroje a príslušenstvo

***

Vzdelávacie aktivity pre pedagógov sa konajú v spolupráci: ZUŠ Júliusa Kowalského Bratislava a Albrechtforum o.z.

 

Z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia – Hlavný partner podujatia.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Zahraničnými partnermi podujatia sú Mestské centrum kultúry Tychy (Poľsko),  Via musica ad beatum z.s. (Česká republika) a Konzervatóriu Bélu Bartóka Budapešť (Maďarsko).

  

Podujatie sa koná s podporou mesta Bratislavy, Hudobného fondu, Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, Veľvyslanectva Brazílie, Poľského inštitútu, Talianskeho kultúrneho inštitútu a ďalších partnerov.