Borbála Seres

"Jej hudba je srdečná, zasnená a vždy orientovaná na poslucháča. Netlačí sa do popredia ani v technicky náročných pasážach, ale sprostredkúva pocity a berie poslucháča do svojho sveta." (Klaus Lipinski, Recklinghäuser Zeitung)

Borbála Seres patrí k tej triede hudobníkov, ktorí hýbu emóciami svojich poslucháčov a zapájajú ich do neustáleho dialógu. Je jedným z pilierov mimoriadne talentovanej medzinárodnej umeleckej komunity. Menej známym faktom je, že takmer na každej medzinárodnej súťaži, na ktorej sa Borbála zúčastnila, skončila v prvej trojke. V oblasti klasickej gitary, kde dominujú najmä muži, je to výnimočný úspech.

V roku 2011 absolvovala s vyznamenaním štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede profesora Alvara Pierriho.

Už od mladého veku sa úspešne zúčastňuje na národných a medzinárodných súťažiach. Vo veku 16 rokov získala prvú cenu na 12. ročníku Medzinárodného bienále interpretačnej gitarovej súťaže v Kutnej Hore.

Od roku 2009 sa zúčastňuje súťaží v najvyššej vekovej kategórii a získala niekoľko ocenení. Okrem iného získala 1. miesto na Forum Gitarre Wien v roku 2012 a na Svetovej gitarovej súťaži v Srbsku v roku 2010, 2. miesto v Kutnej Hore a tiež 3. miesto na medzinárodných gitarových súťažiach v rakúskom Ruste, v Splite, v Belehrade, v Petrere a v Corii v Španielsku.

Od roku 2009 sa zúčastňuje aj na súťažiach pre dospelých s vynikajúcimi výsledkami a dosiahla množstvo umiestnení. Okrem iného získala prvé miesto na Forum Gitarre Wien 2012 a na Svetovej gitarovej súťaži 2010 v Srbsku, druhé miesto v Kutnej Hore a predovšetkým tretie miesta na medzinárodných gitarových súťažiach v rakúskom Ruste, v Splite, v Belehrade, ako aj v Petrer a v Corii v Španielsku.

Absolvovala množstvo samostatných sólových koncertov doma, ako aj na renomovaných medzinárodných festivaloch v Rakúsku, Česku, na Slovensku, v Nemecku a Španielsku.

Okrem sólovej činnosti gitaristky sa v rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity v Pécsi venuje štúdiu mentálneho tréningu a jeho praktickému využitiu na gitare.

Seres Borbála Gitárművész (borbalaseres.com)