Eva Mareková

Eva Mareková sa venuje fyzioterapii detí i dospelých.

Vo svojej praxi využíva najmä metódy Dynamickej Neuromuskulárnej Stabilizácie, ktorá stavia na prirodzených prepojeniach funkcií centrálnej nervovej sústavy s kvalitou pohybu a stabilizácie.

S klientom pracuje celostne, riešenia v terapii nastavuje s ohľadom na jeho celkovú situáciu, spôsob zaťaženia, psychickú pohodu, životné obdobie, životosprávu. Zameriava sa na dychový stereotyp, úpravu nesprávnych pohybových stereotypov, stabilizáciu a uvoľnenie preťažených segmentov. Dôraz kladie na prepojenie do bežných aktivít klienta, ktorý sa postupne učí vnímať svoj pohyb a postavenie tela.

Špecificky zamerané poradne venuje témam detských nôh, ale aj práci s deťmi s vývinovými poruchami či poruchami učenia, keďže tieto úzko súvisia s celkovým motorickým vývinom dieťaťa.

Taktiež sa venuje komplexnej starostlivosti o tehotné ženy a ženy po pôrode.

S gitarovým svetom je prepojená prostredníctvom svojho štúdia na Konzervatóriu v Bratislave, ktoré absolvovala pod vedením Radky Krajčovej a Martina Krajča.