Jakub Moroziński

Jakub Moroziński začal svoje hudobné vzdelanie v roku 2005. V roku 2017 začal študovať gitaru na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v Katoviciach pod vedením profesorky Wandy Palacz. V roku 2022 ukončil magisterské štúdium s vyznamenaním.

Svoje zručnosti rozvíjal na majstrovských kurzoch pod vedením skvelých gitaristov ako napr: Carlo Marchione, Alvaro Pierri, Rolf Lislevand, Goran Krivokapić, Adriano del Sal, Thibaut Garcia, Michał Nagy a Piotr Zaleski.

Je laureátom národných a medzinárodných gitarových súťaží, ako sú Gitarový festival a súťaž v Kielcach (2015), Gitarový festival a súťaž "Cithara Ignea" v Żorach (2016), Gitarový festival a súťaž "Baltické gitarové dni" v Štetíne (2021) a Gitarový festival a súťaž Joaquina Rodriga v Olsztyne (2021). Bol tiež finalistom Medzinárodného gitarového festivalu "Uppsala Kitarr Festival" vo Švédsku (2019).

Ako komorný hráč sa zúčastnil na koncertoch so Sliezskou filharmóniou v Katoviciach a Sliezskym komorným orchestrom. V roku 2023 nahral na CD skladbu Joanny Wnuk - Nazarowa "Mediterranean Sea, goodbye" pre dve gitary a orchester s profesorom Marekom Nosalom a Sliezskym komorným orchestrom pod taktovkou Yaroslava Shemeta.

V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na Štátnej hudobnej škole v Gliwiciach.

Jakub Moroziński hrá na nástroji Philipa Woodfielda. Používa struny D'Addario.