Pavel Steidl

"Bol tu gitarista, ktorý vie, ktorý vie ako sa smiať hudbou a zdieľať vtip so svojim publikom. Ale za bavičom leží vážny umelec, ktorý rozvinul kompozíciu k pocte Jany Obrovskej so strhujúcimi emóciami a veľkosťou. Nikdy nebol potlesk v stoji viac zaslúžený. Pavel Steidl si získal srdce aj dušu publika."

(Classical guitar magazine)

Pavel Steidl sa narodil v Rakovníku (ČR). Na gitaru začal hrať v ôsmich rokoch a jeho prvým učiteľom bol jeho brat. Vyštudoval pražské konzervatórium, kde ho učili okrem iných Milan Zelenka a Arnošt Sádlík. V štúdiu pokračoval na pražskej Akademii múzických umění, tam ho viedol uznávaný gitarový virtuóz Štěpán Rak. Okrem klasického štúdia zbieral Pavel Steidl skúsenosti aj návštevami majstrovských tried, ktoré viedli David Russell a Abel Carlevaro. Ďalšie cenné skúsenosti získal účasťou na mnohých súťažiach a hudobných festivaloch.

V roku 1982 sa stal víťazom súťaže Radio France de Paris. Tento úspech mu definitívne otvoril cestu k budovaniu medzinárodnej kariéry. Koncertoval vo viac než 30 krajinách sveta (Kanada, Kuba, Španielsko, Poľsko, Rakúsko, Kostarika, Guatemala, Austrália, Japonsko, Veľká Británia, Mexiko a veľa ďalších). Nahral mnoho skladieb svetového repertoáru a českých skladateľov nielen minulosti ale aj 20. storočia. Pavel Steidl tiež komponuje a svojimi skladbami často obohacuje svoj koncertný repertoár.

Taliansky časopis Guitart zaradil jeho meno medzi 8 najdôležitejších svetových gitaristov roku 2003 a o dva roky neskôr obdržal cenu Classical Guitar Award 2005.

http://www.pavelsteidl.com/