Zoltán Sýkora

Zoltán Sýkora je fyzioterapeutom s viac ako 15-ročnou praxou, ktorý sa od roku 2015 zaoberá vzťahom medzi prežívaním človeka a telom - aký dopad má prežívanie na vnútorný orgán a pohybový systém človeka.

Má bohatú prax, pracoval na rôznych nemocničných oddeleniach, so seniormi, s ľuďmi s nervovosvalovými ochoreniami a aj s vrcholovými športovcami. 

Pri svojej práci si všimol, že telo má schopnosť uchovávať informácie o zážitkoch a predchádzajúcich skúsenostiach z minulosti a za určitých podmienok je možné tieto informácie vyniesť na povrch a využiť ich k ďalšiemu rastu človeka.

Zoltán Sýkora sa narodil a vyrastal v Bratislave, získal tu magisterský titul v odbore fyzioterapia. Absolvoval psychoterapeutický výcvik transformačnej systemickej terapie podľa Virginie Satirovej a  v súčasnosti je asistentom Inštitútu Virginie Satirovej v SR.