Vzdelávanie 2023

Dátum konania: 
od nedeľa, 25 jún, 2023 - 09:00 do štvrtok, 29 jún, 2023 - 17:00
Miesto konania: 
ZUŠ J. Kowalského, Židovská 1, Bratislava

FOTOGALÉRIA

***

MAJSTROVSKÉ KURZY

Costas COTSIOLIS - 26. - 27. 6. 2023
Karol SAMUELČÍK - 27. - 28. 6. 2023
Silfredo PÉREZ - 28. 6. 2023
Alberto MESIRCA - 29. 6. 2023

***

PREDNÁŠKA:

pondelok 26. 6. 2023 o 11:00 hod.
Ondrej VESELÝ: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru.
Prednášku z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 
***

PREZENTÁCIE

nedeľa 25. 6. 2023
GITARY OKENICA - kvalitné ručne stavané nástroje - Gitary Okenica - Kvalitné ručne stavané nástroje (okenicaguitars.com)
 
pondelok 26. 6. - utorok 27. 6. 2023
MUSIC MANIA - gitary a gitarové príslušenstvo - Hudobné nástroje MUSIC MANIA - Žiar nad Hronom (music-mania.sk) 
 
***

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ZUŠ

Inovatívne postupy v metodike predmetov komorná, súborová hra a hra v orchestri na základných umeleckých školách.
Študijné zameranie: hra na gitare
Termín prezenčného vzdelávania: 25. - 27. 6. 2023
  • zahájenie: 25. 6. 2023 o 9:00 hod., záver: 27. 6. 2023 o 21:00 hod.
Miesto konania: ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava a koncertné priestory v Starom Meste (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov)
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30 hodín prezenčne, 20 dištančne)
Účastnícky poplatok: 60,00 EUR  
Poplatok zahŕňa účasť na vybraných podujatiach 47. Gitarového festivalu J. K. Mertza:
  • vstupné na koncerty v dňoch 25. – 27. 6. 2023
  • pasívna účasť na majstrovských kurzoch 28. – 29. 6. 2023
Poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

Uzávierka prihlášok: 20. 6. 2023, alebo po naplnení maximálnej kapacity 60 účastníkov

Vzdelávací program je určený učiteľom hlavného predmetu hra na gitare na základných umeleckých školách. Program prináša interaktívne prednášky o význame komornej a súborovej hry, ktorá má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka. Súčasťou vzdelávania budú aj praktické aktivity –  nácvik skladieb pre gitarový orchester. Notový materiál bude prihláseným účastníkom zaslaný spolu s časovým harmonogramom vzdelávania.
Autormi programu sú Doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Vysoká škola múzických umení, Bratislava), Mgr. art. Radka Krajčová, (Konzervatórium v  Bratislave), Mgr. art. Ladislav Kamocsai (pedagóg a riaditeľ ZUŠ J. Kowalského) a členovia Spoločnosti J. K. Mertza. Inovačné vzdelávanie bude ukončené prezentáciou záverečnej práce pred trojčlennou komisiou (termín bude spresnený, orientačne na jeseň 2023).
 
Lektori:
Mgr. art. Radka Krajčová, Doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD.
 
Ako hostia lektorov budú prednášať renomovaní pedagógovia zo zahraničia:
  • Rostislav COUFAL (Česká republika)
  • Franciszek WIECZOREK (Poľsko)
  • Silfredo PÉREZ (Venezuela / Rakúsko)
Témy prednášok:    
  • 25. 6. Práca s gitarovým orchestrom  a komornými súbormi na ZUŠ. (R. Coufal)
  • 26. 6. Prvky hudobných výrazových prostriedkov a ich využitie v interpretácii komornej gitarovej hudby. (F. Wieczorek)
  • 27. 6. Venezuelská gitarová hudba. Využitie tradičných venezuelských nástrojov v komornej hudbe. (S. Pérez)
Vzdelávací program sa realizuje na základe oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. februára 2022. Inovačné vzdelávanie zvyšuje kvalifikáciu cieľovej skupiny pedagógov ZUŠ, na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii. ZUŠ Júliusa Kowalského vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.
 
Všetky vzdelávacie aktivity a prezentácie budú prebiehať v priestoroch ZUŠ Júliusa Kowalského na Židovskej ulici.
 
***
 
Koná sa v spolupráci so Základnou umeleckou školou Júliusa Kowalského a s podporou Poľského inštitútu v Bratislave.