39. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

39. ročník

39. MEDZINÁRODNÝ GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

BRATISLAVA, 24. – 29. jún 2014

KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI BRATISLAVA 2014

Koncertná sieň Klarisky – Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca – Ateliér Babylon
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

Pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika. Festival realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Organizátor festivalu: Spoločnosť J. K. Mertza