Marek Nosal

Marek Nosal ako sólista a komorný hráč koncertoval v Poľsku i v zahraničí. Účinkoval s filharmonickými orchestrami z Katovíc, Lublinu, Čenstochovej a Olsztyna, so Symfonickým orchestrom Poľského národného rozhlasu a komornými orchestrami: Aukso, Silesian Ch.O., Archetti, Camerata Impuls, ako aj so Sliezskym sláčikovým kvartetom. Premiéroval množstvo nových diel súčasných skladateľov vrátane koncertov pre gitaru a orchester od Edwarda Bogusławského, Aleksandra Lasońa, Aleksandra Nowaka a Odysseasa Konstantinopoulosa. Realizoval množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu a CD (okrem iného J. S. Bacha, A. Piazzollu, poľskú súčasnú hudbu).

V roku 2013 vydal publikáciu Tvorba poľských skladateľov pre sólovú gitaru po roku 1945. Umelecké a interpretačné otázky na základe vybraných príkladov - kniha a CD so svetovými premiérami nahrávok sólovej gitarovej hudby poľských skladateľov XX. a XXI. storočia. Jeho posledné CD In modo polonico (2018) obsahuje diela A. Tansmana, J. N. Bobrowicza, S. Mrońského.

Je laureátom gitarových súťaží v Zamośći (1988), Varšave (1989), Krakove (1990) a Tychách (1990). Ako skladateľ debutoval v roku 2001 skladbou Recitatív a ária, za ktorú získal druhú cenu na V. ročníku Celopoľskej súťaže skladieb pre klasickú gitaru.

V roku 1993 s vyznamenaním absolvoval Hudobnú akadémiu Karola Szymanowského v Katoviciach, kde študoval pod vedením profesorky Aliny Gruszkovej. V roku 2006 získal doktorský titul a v roku 2014 postdoktorandský titul. V roku 2022 získal titul profesor umenia.

Je profesorom a dekanom Inštrumentálneho oddelenia na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v Katoviciach. Od roku 2015 je umeleckým riaditeľom Medzinárodného festivalu Sliezska gitarová jeseň a súťaže Memoriál Jana Edmunda Jurkowského v poľských Tychách.

Marek Nosal hrá na nástrojoch od Petra Matouška, Karla-Heinza Roemmicha, Leszka Gajdzika, Godina. Používa struny D'Addario.