Mucha Quartet

Sláčikové kvarteto Mucha Quartet (Juraj Tomka, 1. husle; Jozef Ostrolucký, 2. husle; Veronika Kubešová, viola; Pavol Mucha, violončelo) vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, dlhoročný primárius Moyzesovho kvarteta. Komornú hudbu členovia kvarteta študovali na VŠMU v Bratislave ( Ján Slávik), na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Johannes Meissl), a tiež na Escuela Superior de Musica Reina Sofía v Madride (Günter Pichler).

Kvarteto získalo mnohé ocenenia na medzinárodných súťažiach (Praha, Lugano, Viedeň, Brno) a významné umelecké impulzy na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommerakademie v Reichenau (AT) pod vedením profesorov: Peter Schuhmayer, Johannes Meissl, Othmar Müller, Hatto Beyerle, Miguel da Silva, Evgenia Epshtein, Jan Talich, Petr Prause, Josef Klusoň, Andras Keller. Zúčastnilo sa aj na prestížnych majstrovských kurzoch v Rakúsku, Francúzsku a Kanade.

Mucha Quartet pravidelne koncertuje na hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí (Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar, Concentus Moraviae, Bordeaux String Quartet Festival, Festival Allegretto v Žiline, Nedeľne matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg), zažiarilo na recitáli vo viedenskom Musikverein a hralo aj počas oficiálnej návštevy anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku.

V roku 2016 súbor koncertoval na turné v Južnej Kórei a v Číne. Súbor získal mnohé ocenenia (Cena primátora mesta Piešťany, Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatra banky). K nahrávkam kvarteta patri profilové CD (Diskant, 2013), „Slovenské spevy“ Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2016), CD „Bella – Dvořák“ (Diskant, 2017), ako aj CD „Štyria hudci“ (Pavian Records, 2018). V rokoch 2016 – 2017 pôsobilo kvarteto ako rezidenčný súbor Rádia Devín. Medzi jeho periodicke projekty patrí musica_litera (spojenie vážnej hudby a umeleckého slova).

http://www.muchaquartet.sk/