MERTZ FOR 4

Dátum konania: 
pondelok, 24 jún, 2024 - 16:00
Miesto konania: 
Dom Albrechtovcov

4 GITARISTI - 4 KONCERTY - 4 KRAJINY

Účinkujú:

Jan ČONKA - Česká republika
Jan MARKOWSKI - Poľsko
Jászló SZEGEDI - Maďarsko
Augustín MUŠUTA - Slovensko

 

Program:

Joseph Kaspar MERTZ (1806 – 1856): 
Ungarische Vaterlands – Blüthen, Op. 1.
Rigoletto (Musik von G. Verdi), op. 63
Opern revue op. 8 / No.2 – Donizetti: Lucia di Lamermoor
Souvenir de Choulhoff - Concert Mazurka
2 Polonaises favorites de Oginski, no. 1 and 5, z Bardenklänge, op. 13 
Fantasie Originale, op.65, No.2
Opern-revue op. 8 / No.14 – Verdi: Ernani
Elegie

Dielo rodáka z Prešporka (dnešnej Bratislavy) - Josepha Kaspara Mertza - patrí k skvostom ranomantickej gitarovej hudby. Virtuóz a skladateľ sa v prvej polovici 19. storočia preslávil nielen svojou vynikajúcou hrou na gitare, no aj ako skladateľ, ktorého diela publikovali hudobné vydavateľstvá vo Viedni, Prahe, či Mníchove. Je príznačné, že Mertzove koncertné úspechy sa začali na jeho prvom európskom turné, v rámci ktorého sa zastavil okrem iných miest v Prešporku, Pešti, Olomouci, Drážďanoch či Krakove. Jeho dielo zahŕňa rôznorodé žánre a okrem vlastnej originálnej tvorby zanechal početné adaptácie, úpravy a transkripcie hudby z celoeurópskym, no i celosvetovým teritoriálnym záberom. 
Pri tvorbe dramaturgie týchto koncertov, akoby prirodzene vyplynula univerzálnosť Mertzovho odkazu. Ten nachádza zdroje v jedinečnosti hudby stredoeurópskeho priestoru, ktorú charakterizuje rôznorodosť, prislúchajúca mnohým národom v ňom koexistujúcim. Program ponúka mimoriadne pestrú paletu gitarovej hudby, z pera uhorského skladateľa, ktorý okrem vlastnej originálnej hudby reflektuje hudbu českých, poľských i maďarských tvorcov. 

 

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 8 € / 5 € študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov  / 1 € ZŤP a deti do 12 r. (max. 2 deti v sprievode 1 dospelého)

Vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Dom Albrechtovcov

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Zahraničnými partnermi podujatia sú Spolek pro komorní hudbu při Moravské filharmonii Olomouc (Česká republika), Vědecká knihovna v Olomouci (Česká republika), Mestské centrum kultúry Tychy (Poľsko), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Poľsko),  Via musica ad beatum z.s. (Česká republika) a Konzervatórium Bélu Bartóka Budapešť (Maďarsko).

    

Ďalšie koncerty projektu:

3. 6. 2024, 19:00, Červený kostel, OLOMOUC (Česká republika)

4. 6. 2024, 19:00, Aula im. Bolesława Szabelskiego, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, KATOWICE (Poľsko)

22. 6. 2024, 18:00, Ferencsik terem, Bartók Konzervatórium, BUDAPEŠŤ (Maďarsko)