45. Gitarový festival J. K. Mertza

12. Medzinárodná gitarová súťaž J. K. Mertza

Spoločnosť J. K. Mertza v spolupráci Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU v Bratislave vyhlasuje

12. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

 

Termín:

20. 6. - 22. 6. 2020

(registrácia a losovanie poradia pre 1. kolo súťaže – 19. 6. vo večerných hodinách)

 

Miesto konania:

Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1

 

Vekový limit:

nar. v roku 1988 a neskôr